Χρειάζεται τρέξιμο για να προλάβουν την 1η Ιουνίου 2024

Φωτογραφία αρχείου

Του Χρήστου Χαραλάμπους

Αναμφίβολα η δημιουργία του Επαρχιακού Οργανισμού που περιλαμβάνεται στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αποτελέσει μια θετική εξέλιξη, αφού μια σειρά ουσιωδών υπηρεσιών θα αποκτήσουν έναν ενιαίο χαρακτήρα, με αποτέλεσμα τόσο την καλύτερη οργάνωση της ίδιας της υπηρεσίας όσο και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σειρά από σημαντικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν και αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθεί ο στόχος για δημιουργία και λειτουργία του Οργανισμού μέχρι την 1η Ιουνίου 2024. Όπως τονίζουν και οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτή την προοπτική, για να γίνει κατορθωτό να στηθεί ο Οργανισμός μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, θα πρέπει από τη μια να εργαστούν με σοβαρότητα και με εντατικούς ρυθμούς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και από την άλλη να υπάρξει κατανόηση και στήριξη των ίδιων των πολιτών και των οργανωμένων συνόλων, των επαγγελματιών και των εργαζόμενων, των τοπικών Αρχών, της επιχειρηματικής κοινότητας και των θεσμών.

Η κοινή διαπίστωση ότι τα δύο πρώτα νομοθετήματα που ψηφίστηκαν από τη Βουλή και αφορούν τη συγχώνευση των δήμων και τη συμπλεγματοποίηση των κοινοτήτων έχουν μονοπωλήσει τον δημόσιο διάλογο, ενώ στο τρίτο νομοθέτημα, που αφορά τη σύσταση και τη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, δεν δόθηκε η απαιτούμενη προσοχή, αυτό από μόνο του αποτελεί πρόβλημα.

Τα επαγγελματικά σώματα αλλά και η επιχειρηματική κοινότητα, τα μέλη των οποίων θα επηρεαστούν από το νόμο που αφορά τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, δεν φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα στο βαθμό που θα έπρεπε τη σημασία του Οργανισμού, ο οποίος θα έχει υπό την ευθύνη του τις σημαντικές υπηρεσίες της ύδρευσης, του αποχετευτικού λυμάτων και ομβρίων, την εκμετάλλευση και διαχείριση στερεών αποβλήτων αλλά και την αδειοδότηση της ανάπτυξης (έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών).

Γι’ αυτού; τους λόγους και με δεδομένο τον περιορισμένο χρόνο, επιβάλλεται η ουσιαστική και ειλικρινής συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, ώστε έγκαιρα και έγκυρα να ενημερωθούν οι πάντες για τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού και τα πολλά οφέλη που θα προκύψουν μέσα από τις αρμοδιότητες και ευθύνες του. Θα πρέπει να εμπεδωθεί στον κόσμο ότι θα βελτιωθεί η καθημερινότητά του, ότι θα στηριχθεί καλύτερα η οικονομική ανάπτυξη και θα υπάρξει επιτάχυνση στη διαδικασία της έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. Κι αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ειδικά για τη Λεμεσό, όπου ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί τον βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Από την άλλη, να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτό που επισημαίνει ο Επαρχιακός Διευθυντής Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας και αφορά στον παρεμβατισμό που υπάρχει μέχρι σήμερα σε θέματα εξέτασης αιτήσεων και έκδοσης αδειών. Ένα «καρκίνωμα», όπως το χαρακτηρίζει ο Ηρακλής Αχνιώτης, που είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί με την ευελιξία που θα έχει, ή θα πρέπει να έχει, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy