Χρηματοδότηση για το κλίμα: Στα €21,7 δισ. οι συνεισφορές ΕΕ και κρατών μελών το 2018

Έλα στο Google News

Οι συνεισφορές της ΕΕ και των κρατών μελών της για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής υπερδιπλασιάστηκαν από το 2013, φτάνοντας τα €21,7 δισ. το 2018, ανακοίνωσε σήμερα το Συμβούλιο των Κρατών Μελών. Η συνεισφορά θεωρείται σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή της νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή που επιτεύχθηκε στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν ο μεγαλύτερος χορηγός δημόσιας χρηματοδότησης για το κλίμα. Οι συνολικές συνεισφορές τους ανήλθαν σε €21,7 δισ. το 2018, από €20,4 δισ. το 2017. Οι συνεισφορές διοχετεύθηκαν επιτυχώς προς αναπτυσσόμενες χώρες, σε πρωτοβουλίες που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Τα τελευταία στοιχεία καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της ΕΕ να αυξήσει τη διεθνή χρηματοδοτική συνεισφορά της για το κλίμα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των $100 δισ. ετησίως, που τέθηκε για τις εκβιομηχανισμένες χώρες για τα έτη 2020 έως και 2025. Έως το 2025, τα μέρη θα ορίσουν νέο συλλογικό, ποσοτικοποιημένο στόχο. Στο πλαίσιο αυτό, τα συμπεράσματα επισημαίνουν τη δέσμευση της ΕΕ να συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσεις από τον Νοέμβριο του 2020.

Στα συμπεράσματα τονίζεται επίσης η σημασία της επείγουσας και φιλόδοξης εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού. Γίνεται έκκληση για ταχεία και φιλόδοξη πρόοδο ώστε οι ροές χρηματοδότησης να συνάδουν με την πορεία προς την επίτευξη ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η πρόοδος που σημειώθηκε πρόσφατα στις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση (ταξινομία, δείκτες αναφοράς, γνωστοποιήσεις).

Το συνολικό ποσό επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο των συμπερασμάτων που ενέκριναν σήμερα οι υπουργοί οικονομικών, ενόψει της COP25, της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα λάβει χώρα στη Μαδρίτη από τις 2 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.