Χρηματοδότηση σε Δήμους – Κοινότητες για βιώσιμη ενέργεια και κλίμα

Μεγάλη ευκαιρία να υλοποιήσουν δράσεις στον τομέα της βιώσιμη ενέργειας ή το κλίμα έχουν οι τοπικές αρχές, δήμοι και κοινότητες όλων των μεγεθών, κάνοντας χρήση ειδικού Σχεδίου Επιχορήγησης του Προγράμματος της Ε.Ε. European City Facility (EUCF) και να αντλήσουν χρηματοδότηση από εκεί. Το Σχέδιο στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ουσιαστικού αγωγού έργων αειφόρου ενεργειακής επένδυσης σε όλους τους δήμους της Ευρώπης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του European City Facility (EUCF) θα διατεθεί κονδύλι ύψους €320 εκ. για να βοηθηθούν οι δήμοι και οι τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα, να σχεδιάσουν τις επενδυτικές τους ιδέες προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις ενέργειες που προσδιορίζονται στα σχέδια δράσης για το κλίμα και την ενέργεια.

Το Σχέδιο προνοεί την παραχώρηση επιχορήγησης ύψους μέχρι και €60.000 σε κάθε δήμο ή κοινότητα που θα αιτηθεί και θα τύχει έγκρισης. Για να αιτηθεί κάποιος δήμος ή κοινότητα πρέπει να ακολουθήσει ειδική διαδικασία μέσω διαδικτύου που αποτελείται μόνο από μερικά γρήγορα βήματα. Το European City Facility (EUCF) παρέχει προς το σκοπό της συμπλήρωσης της αίτησης τεχνική βοήθεια μέσω των εθνικών σημείων επαφής που διαθέτει σε κάθε χώρα. Η βοήθεια αφορά στην επεξήγηση των στόχων του Σχεδίου και παροχή διευκρινίσεων σε απορίες, καθοδήγηση στη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε όλα τα στάδια της μέχρι και την ορθή χρήση της αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σάββα Βλάχο, τηλέφωνο 22667716, ηλέκτρ. ταχυδρομείο [email protected]

Μέσα από την υλοποίηση του Σχεδίου το EUCF στοχεύει στη μετατροπή των σχεδίων δράσης για το κλίμα και την ενέργεια των πόλεων σε πραγματικές επενδύσεις για την ανάπτυξη αξιόπιστων, ισχυρών και επαρκώς ώριμων επενδυτικών ιδεών.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή της πρώτης αίτησης προς το Σχέδιο πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. Ένας αιτητής έχει δικαίωμα να υποβάλει μέχρι και τέσσερις αιτήσεις, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, για να λάβει έγκριση σε μια από αυτές. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://eucityfacility.eu/.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία θα οδηγήσουν τις καλύτερες σε συμφωνία επιχορήγησης. Είναι σημαντικό για τους δήμους και κοινότητες να εγγραφούν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης, ακόμη και στην περίπτωση που δεν είναι σε θέση να την ολοκληρώσουν. Με αυτόν τον τρόπο οι αιτηθέντες διασφαλίζουν ότι θα λάβουν αναφορά σχολίων που θα τους βοηθήσει να κάνουν αίτηση στις επόμενες κλήσεις μέσα στο 2021, με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.