Πάντως τον λατρεύουν τον Ιωνά σε αυτή την κυβέρνηση. Έγιναν τόσα, αλλά ο άνθρωπος εκεί. Αλύγιστος. Αδιάβροχος. Ατάραχος. Τι να συζητάµε τώρα για θέµατα όπως η ευθιξία, ντροπή, τσίπα κτλ. Φιλοσοφικές συζητήσεις του αέρα όλα αυτά και τον Ιωνά δεν τον ακουµπούν. Ούτε ότι η δηµοτικότητά του είναι στον πάτο ούτε τίποτα.

Όµως γουστάρει Ιωνά ο ∆ΗΣΥ. Γιατί όσο στοιβάζεται η µπόχα από όσα µαζεύονται γύρω από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, τόσο πιο πολύ δεν µπορούν να προσποιούνται στο Προεδρικό και την Πινδάρου πως δεν µυρίζονται.

Ακόµη και το γεγονός πως το Προεδρικό ξεκίνησε τη δεύτερη του πενταετία επαναδιορίζοντας τον Ιωνά στη θέση του, παρά τη γενικευµένη δυσπιστία από την κοινωνία στο εν λόγω πρόσωπο, δείχνει κάτι: πως ο Ιωνάς παρά τα όσα έχει κάνει (ή όσα δεν έκανε) αποτελεί για την κυβέρνηση ένα χρήσιµο στέλεχος.

Ωστόσο δύσκολα µπορεί να βρει κάποιος τη χρησιµότητα ενός τέτοιου κυβερνητικού έργου που εκνευρίζει τους πολίτες. Εποµένως θα πρέπει να τεθεί το ερώτηµα: Τι ακριβώς καθιστά την παρουσία του στην κυβέρνηση τόσο απαραίτητη;

Παλµ