Χρυσές δουλειές με το δημόσιο κάνουν μεγαλοντιβέλοπερ, εταιρείες μεταφορών, νοσηλευτήρια, φαρμακευτικές και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες το Γενικό Λογιστήριο, το 2018 εκδόθηκαν 218 επιταγές πέραν του 1 εκατ. ευρώ για χορηγίες, αγορές και άλλους σκοπούς.

Η συνολική αξία των πιο πάνω πληρωμών ανήλθε σε 1,36 δισ. ευρώ (εξαιρούνται πληρωμές για δαπάνες άμυνας, αποπληρωμή χρεών και εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και πληρωμές για τις οποίες το Κράτος ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας). Τα μεγαλύτερα ποσά δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πληρωμές ιδίων πόρων (187,8 εκατ. ευρώ) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (82,4 εκατ. ευρώ).

Επίσης, δόθηκαν 15,7 εκατ. ευρώ για την Ειρηνευτική Δύναμη των Η.Ε. UNFICYP. Ακόμη πληρώθηκαν συνολικά 115,1 εκατ. ευρώ για κατανάλωση ηλεκτρισμού, τηλεφωνικά τέλη και αγορά ύδατος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 15 μεγαλοντιβέλοπερ μοιράστηκαν 50 εκατ. ευρώ για κατασκευαστικά έργα και δρόμους. Οι μεγαλύτερες επιταγές αφορούσαν την A. Panayides Contracting (10,6 εκατ. ευρώ), Cybarco (6,4 εκατ. ευρώ), Cyfield Development Public (5,5 εκατ. ευρώ), Cyfield Construction (5,2 εκατ. ευρώ) και Iacovou Construction (4,9 εκατ. ευρώ). Επίσης, οκτώ εταιρείες μεταφορών μοιράστηκαν 40,7 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ο Ο.Σ.Ε.Λ Λευκωσίας πήρε 14,8 εκατ. ευρώ, Ε.Μ.Ε.Λ Λεμεσού 11,4 εκατ. ευρώ, εταιρεία Ζήνωνας στη Λάρνακα 5,1 εκατ. ευρώ, Μ.Ε. Αμμοχώστου 3,9 εκατ. ευρώ, Grupo Mecanica Del Vuelo Sistemas 1,6 εκατ. ευρώ, Λ.Λ.Λ.Α. Υπεραστικά Λεωφορεία 1,4 εκατ. ευρώ, Ο.ΣΥ. ΠΑ Πάφου 1,4 εκατ. ευρώ και ΠΕΑΛ Τηλλυρίας 1,1 εκατ. ευρώ. Ακόμη, εννέα νοσηλευτήρια από την Κύπρο και το εξωτερικό μοιράστηκαν 24,1 εκατ. ευρώ.

Από την Κύπρο πήραν το C.S. American Heart Institute 4,3 εκατ. ευρώ, Μέλαθρον Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 2,8 εκατ. ευρώ, Αρεταίειο 2,3 εκατ. ευρώ, Πολυκλινική Υγεία 2,2 εκατ. ευρώ, Linac – Pet Scan Opco 2 εκατ. ευρώ και Απολλώνειο 1,3 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, πληρώθηκαν συνολικά 126,8 εκατ. ευρώ σε φαρμακευτικές για αγορά φαρμάκων και εμβολίων από το δημόσιο. Οι μεγαλύτερες επιταγές αφορούν την M.S. Jacovides (13,7 εκατ. ευρώ), G. A. Stamatis (11,6 εκατ. ευρώ) και Δημητριάδης και Παπαέλληνας (11,3 εκατ. ευρώ). Όσον αφορά τα υπόλοιπα, η Ηλέκτωρ Α.Ε. – Ελλάκτωρ Α.Ε – Cybarco Ltd πήρε 17,5 εκατ. ευρώ, η Miltiades – Iordanou – Medcon – db technologies 3,3 εκατ. ευρώ και η Top Kinisis Travel 1,1 εκατ. ευρώ για το σχέδιο θεραπείας Κυπρίων στο εξωτερικό. Ακόμη, δόθηκαν για απαλλοτρίωση γης 9,3 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου, 1,5 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank και 1,4 εκατ. ευρώ στην Αρχιεπισκοπή. Ακόμη, δόθηκε χορηγία μεταξύ άλλων στην ΑΕΚ Λάρνακας (1 εκατ. ευρώ) και στην Αρμένικη Σχολική Εφορεία (1 εκατ. ευρώ).

Επιπρόσθετα, η λίστα με τις χορηγίες πέραν του 1 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει Δήμους, Συμβούλια Αποχετεύσεων, Κρατικές Υπηρεσίες, Διεθνείς Οργανισμούς και πολιτικά κόμματα.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου