«Χρυσές δουλειές» οι κάμερες

Δυσθεώρητο είναι το ύψος των παραβά­σεων που καταγράφονται από τις κάμερες στους δρόμους. Κινητές και σταθερές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, καταγράφο­νται περίπου 1.700 παραβάσεις την ημέρα. Οι παραβάσεις που αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι περίπου 1.000, ενώ οι υπόλοιπες παραβάσεις αφορούν την πα­ράβαση του κόκκινου σηματοδότη και της γραμμής στάσης.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι πολίτες δεν συμμορφώνονται, είτε γιατί γνωρίζουν πώς θα λάβουν προειδοποίηση και όχι εξώδικο, είτε γιατί δεν έχουν εξοικειωθεί με τις κάμε­ρες.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο χρόνο θα στέλνονται εξώδικα και ότι σε περίπτωση που καταγραφεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω παραβάσεις, τότε θα ελέγχεται και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, κράνους, αλλά και οι περιπτώσεις όπου τα χέρια δεν είναι ελεύ­θερα κατά την οδήγηση (τηλέφωνο, φαγητό, κάπνισμα κ.α.).

Επίσης με τον νέο χρόνο θα τεθεί σε εφαρ­μογή η δεύτερη φάση, που προβλέπει ότι η εταιρεία θα τοποθετήσει άλλες 16 κινητές και άλλες 20 σταθερές κάμερες. Θα ακολουθή­σουν οι επόμενες δύο φάσεις και σε διάστημα δύο χρόνων και τεσσάρων μηνών αναμένε­ται ότι θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ενενή­ντα σταθερών και 20 κινητών καμερών στο οδικό δίκτυο όλης της Κύπρου.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.