Χρυσό πλεόνασμα Κυβέρνησης €380 εκατ. την ώρα που η ακρίβεια μαστίζει το λαό

Χρυσό πλεόνασμα €380 εκατομμυρίων που αντιστοιχεί στο 1,5% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με έλλειμμα €535,2 εκ. (2,3% στο ΑΕΠ)  την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της γενικής κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία.

Το πλεόνασμα οφείλεται στη σημαντική αύξηση των δημοσίων εσόδων, κυρίως από τις εισπράξεις του ΦΠΑ της τάξης του 16%, ενώ οι δαπάνες παρουσίασαν μικρή άνοδο 0,6%.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 αυξήθηκαν κατά €38,2 εκ. (+0,6%) και ανήλθαν στα €6.522,7 εκ. σε σύγκριση με €6.484,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €237,3 εκ. (+9,8%) και ανήλθαν στα €2.668,2 εκ. σε σύγκριση με €2.430,9 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €81,3 εκ. (+4,4%) και ανήλθαν στα €1.930,7 εκ. σε σύγκριση με €1.849,4 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €124,0 εκ. (+21,3%) και ανήλθε στα €707,6 εκ. σε σύγκριση με €583,6 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €10,7 εκ. (+2,7%) και ανήλθαν στα €408,3 εκ. σε σύγκριση με €397,6 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €84,3 εκ. (+22,5%) και ανήλθε στα €458,9 εκ. σε σύγκριση με €374,6 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €51,1 εκ. (+16,5%) και ανήλθαν στα €360,9 εκ. σε σύγκριση με €309,8 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €33,2 εκ. (+51,3%) και ανήλθαν στα €98,0 εκ. σε σύγκριση με €64,8 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €477,4 εκ. και περιορίστηκαν στα €51,6 εκ. σε σύγκριση με €529,0 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €22,0 εκ. (-6,9%) και περιορίστηκαν στα €297,4 εκ. σε σύγκριση με €319,4 εκ. το 2021.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 αυξήθηκαν κατά €953,2 εκ. (+16,0%) και ανήλθαν στα €6.902,6 εκ. σε σύγκριση με €5.949,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €283,3 εκ. (+13,4%) και ανήλθαν στα €2.398,6 εκ. σε σύγκριση με €2.115,3 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €205,3 εκ. (+15,3%) και ανήλθαν στα €1.549,8  εκ. σε σύγκριση με €1.344,5 εκ. το 2021.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €408,3 εκ. (+28,2%) και ανήλθαν στα €1.856,6 εκ. σε σύγκριση με €1.448,3 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €197,1 εκ. (+11,5%) και ανήλθαν στα €1.915,5 εκ. σε σύγκριση με €1.718,4 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €63,2 εκ. (+16,4%) και ανήλθαν στα €449,8 εκ. σε σύγκριση με €386,6 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €37,7 εκ. (+51,9%) και ανήλθαν στα €110,3 εκ. σε σύγκριση με €72,6 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €28,0 εκ. (-38,0%) και περιορίστηκαν στα €45,7 εκ. σε σύγκριση με €73,7 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €8,4 εκ. (-6,2%) και περιορίστηκαν στα €126,1 εκ. σε σύγκριση με €134,5 εκ. το 2021.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.