Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως στον χώρο συγχωνεύσεων & εξαγορών και των ιδιωτικοποιήσεων επέλεξε η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και το Υπουργείο Οικονομικών (ως Αναθέτουσα Αρχή), ως τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο που θα «τρέξει» τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΚΥΠΕ, πρόκειται για την Citigroup, την πασίγνωστη επενδυτική τράπεζα, η οποία επελέγη μέσα από ένα ανοικτό διαγωνισμό βάσει των δημοσίων συμβάσεων που σχεδίασε η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και προσέλκυσε όλα τα κορυφαία ονόματα στον τομέα του M&A (Mergers & Acquisitions).

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ενδιαφέρον επεδειξαν μεγάλες εταιρείες όπως οι UBS, JP Morgan, Merril Lynch, HSBC, Nomura και Barclays Capital. Όπως δήλωσαν στο ΚΥΠΕ εμπειρογνώμονες στον τομέα του M&A, η προσέλκυση ονομάτων τέτοιας παγκόσμιας εμβέλειας πρέπει να θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία για την όλη διαδικασία.

H Citigroup στην ουσία θα έχει τον ηγετικό ρόλο στη διαδικασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους με την τελική πράξη πώλησης του κρατικού παροχέα τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Κύπρος έναντι των δανειστών της.

Η «Citi» θα πλαισιώνεται από τον ελεγκτικό οίκο PWC ο οποίος θα αναλάβει τη διενέργεια της μελέτης δέουσας επιμέλειας, (due diligence) που στην ουσία αποτελεί μία αξιολόγηση του οργανισμού, της διάρθρωσής του, καθώς και της επιχειρηματικής του κατάστασης και πορείας. Η σύμβουλοι που θα διεξέλθουν τη διαδικασία θα είναι τέσσερις, η Citi ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ο οίκος PWC ως ελεγκτικός, καθώς και ένας νομικός σύμβουλος και ένας σύμβουλος για τεχνικά θέματα, οι οποίοι αναμένεται να επιλεγούν πολύ σύντομα.

Τεράστιας σημασίας θεωρείται η επιλογή του χρηματοοικονομικού σύμβουλου, μια επιλογή που εν μέρει ενισχύει τις πιθανότητες επιτυχίας του όλου εγχειρήματος, καθώς, όπως δήλωναν στο ΚΥΠΕ εμπειρογνώμονες στον τομέα του M&A, το κύρος και το μέγεθος του χρηματοοικονομικού συμβούλου είναι άμεσα συνυφασμένο με την ποιότητα και την ισχύ των επίδοξων επενδυτών, ένα κριτήριο για το οποίο η Citi διαθέτει υψηλές επιδόσεις.

«Η επιλογή ενός τόσο μεγάλου και εξειδικευμένου οίκου», δήλωσαν στο ΚΥΠΕ οι ίδιοι κύκλοι, «διασφαλίζει ότι η όλη η διαδικασία θα διεξαχθεί με τον καλύτερο και σωστότερο δυνατό τρόπο, γεγονός το οποίο δημιουργεί καλές προϋποθέσεις για την προσέλκυση σοβαρών στρατηγικών επενδυτών».

Ενδεικτικά, στην ομάδα χωρών ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), η Citi βρισκόταν πρώτη στη διενέργεια εξαγορών & συγχωνεύσεων και ιδιωτικοποιήσεων με συναλλαγές ύψους $22 δισεκατομμυρίων την περίοδο 2012-2014 και δεύτερη παγκοσμίως με συναλλαγές ύψους $25 δις, ένα νούμερο που είναι σχεδόν διπλάσιο από το κυπριακό ΑΕΠ, ενώ τα καθαρά έσοδα της το 2013 ανήλθαν σε $71,8 δις. Στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων, η Citi είναι σύμβουλος των σλοβακικών και σλοβενικών κυβερνήσεων για τις ιδιωτικοποιήσεις των τηλεπικοινωνιακών παροχών τους.

Όσον αφορά τον οίκο PWC (μια από τις big four), κατέχει ηγετική θέση στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών από το παγκόσμιο δίκτυο της το οποίο αποτελείται από 195.000 επαγγελματίες σε 157 χώρες. Στην ομάδα των τεχνοκρατών της PWC θα περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες που εργάστηκαν και στην ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ.

Ο ρόλος του ελεγκτικού συμβούλου θεωρείται εξίσου σημαντικός, καθώς θα διενεργήσει την ανεξάρτητη αξιολόγηση του οργανισμού προς αποκρατικοποίηση (vendor due diligence), κάτι που θα περιορίσει χρονικά την όλη διαδικασία, ενώ θα περιορίσει επίσης τα στοιχεία του οργανισμού που αποκαλύπτονται στους επίδοξους αγοραστές, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι και ανταγωνιστές.

Η διαδικασία επιλογής των συμβούλων από το γραφείο του Εφόρου Αποκρατικοποίησης περιλάμβανε διάφορα στάδια. Την προεπιλογή, που αφορούσε την αξιολόγηση των στελεχών των ομάδων των οίκων που υπέβαλαν προσφορές για το διαγωνισμό.

Μετά την προεπιλογή συγκροτήθηκε ο μικρός κατάλογος των πέντε προκριθέντων προσφοροδοτών οι οποίοι υπέβαλαν τις γραπτές προτάσεις τους σε σχέση με τη προετοιμασία και εφαρμογή της συναλλαγής και τις οποίες αξιολόγησε η σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης (τεχνοκράτες ΥΠΟΙΚ).

Ακολούθως οι πέντε προέβησαν σε παρουσιάσεις της πρότασής τους ενώπιον του Εφόρου και της Επιτροπής Αξιολόγησης, ενώ στη συνέχεια η Επιτροπή απέστειλε τον επιλεγέντα οίκο μαζί με την εισήγηση του Εφόρου στο Συμβούλιο Προσφορών του ΥΠΟΙΚ, το οποίο και πήρε την τελική απόφαση.

Να σημειωθεί πως η επιλογή του κάθε σύμβουλου δεν γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, αλλά την ποιότητα της πρότασης. Ειδικότερα η ποιότητα της πρότασης προσέλκυσε το 70% της αξιολόγησης και το ύψος των οικονομικών απαιτήσεων του κάθε οίκου (fees) προσμέτρησαν για το υπόλοιπο 30%, κάτι που καταδεικνύει την προσήλωση στην ποιότητα παρά στο ύψος της προσφοράς.

Οι όροι της διαδικασίας για τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο προνοούν ότι το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών απαιτήσεων είναι στη βάση τέλους επιτυχίας (success fee), που στην ουσία αποτελεί ένα κίνητρο για τον σύμβουλο να πετύχει την καλύτερη δυνατή τιμή πώλησης.

Η διαδικασία αποκρατικοποίησης της Cyta θα ξεκινήσει με την επιλογή και των τεσσάρων συμβούλων. Ακολούθως θα προετοιμαστεί η μετατροπή της Cyta από οργανισμό δημοσίου σε οργανισμού ιδιωτικού δικαίου με μόνο μέτοχο το κράτος και στη συνέχεια θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

ΚΥΠΕ