Δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ ετοιμάζουν για το Σχέδιο Εστία οι δύο μεγάλες τράπεζες, Κύπρου και Ελληνική, καθώς και η ΚΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική).

Το Σχέδιο αναμένεται να ανοίξει επίσημα για αιτήσεις στις 2 Σεπτεμβρίου, ωστόσο οι δύο μεγάλες τράπεζες και η πρώην Συνεργατική ξεκίνησαν ήδη επαφές με τους δυνητικούς δικαιούχους προκειμένου να διεκπεραιώσουν έγκαιρα τον τεράστιο όγκο εργασίας ο οποίος αναμένεται να προκύψει τους επόμενους μήνες.

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας έχει αναρτηθεί το έντυπο της αίτησης καθώς και οδηγός για τη συμπλήρωσή του. Ενδεικτικό του όγκου εργασίας που απαιτείται είναι το γεγονός ότι το έντυπο είναι 34 σελίδες, ενώ για την υποβολή του απαιτούνται συνολικά 51 πιστοποιητικά.

Μεταξύ άλλων απαιτείται βεβαίωση από τον μουχτάρη, αναλυτική κατάσταση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ή υδατοπρομήθειας από το 2013, φωτογραφίες του ακινήτου, αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, έκθεση εκτίμησης της αξίας του ακινήτου, στοιχεία για την κινητή του περιουσία του αιτητή (π.χ. αυτοκίνητα, οικιακός εξοπλισμός, έργα τέχνης, κοσμήματα κτλ), αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων για τα έτη 2017 και 2018, πιστοποιητικά για πιθανά έσοδα από μερίσματα, τόκους, ομόλογα, επιδόματα διατροφής, ασφαλιστικά συμβόλαια, σύνταξη, κατάσταση τραπεζικών λογαριασμών από το 2016 μέχρι σήμερα και καταστάσεις λογαριασμών δανείων ή/και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων από άλλα πιστωτικά ιδρύματα κτλ.

Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε εις βάθος ανάλυση του χαρτοφυλακίου της και εντόπισε 4.000 δυνητικούς δικαιούχους, οι οποίοι έχουν δάνεια συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ. Επίσης, όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας πηγή από την Τράπεζα, το Συγκρότημα έχει επικοινωνήσει ήδη με 3.500 δυνητικούς δικαιούχους εκ των οποίων οι 3.400 εξέφρασαν ενδιαφέρον για ένταξη στο σχέδιο. Ακόμη, η Τράπεζα πραγματοποίησε συνάντηση με το 30% περίπου των δυνητικά δικαιούχων, ενώ έχει ετοιμάσει ήδη περισσότερες από 650 αιτήσεις. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα έχει στήσει ειδική μονάδα με δύο υπο-τμήματα σε Λευκωσία και Λεμεσό, η οποία διαχειρίζεται τα δάνεια τα οποία εμπίπτουν στο Εστία. Επίσης, έχει στηθεί κέντρο για την παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 80005000 ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση estia@bankofcyprus.com.

Ελληνική Τράπεζα

Η Ελληνική Τράπεζα εντόπισε 1.650 λογαριασμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 1.200 πελάτες, οι οποίοι φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι πληρούν τα κριτήρια του Εστία. Το συνολικό υπόλοιπο των υπό αναφορά δανείων ανέρχεται σε 298 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας στέλεχος της Ελληνικής, η τράπεζα έχει επικοινωνήσει ήδη με το 30% των δυνητικών δικαιούχων. Σημειώνεται ότι η Ελληνική έχει στήσει τηλεφωνικό κέντρο (22-690434) και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (cy-estia@ apsholding.com), ενώ άνοιξε και κουτί για γραπτή επικοινωνία στη διεύθυνση APS Debt Servicing Cyprus Ltd., Αμφιπόλεως 20, 2025 Λευκωσία, Κύπρος.

ΚΕΔΙΠΕΣ

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει εντοπίσει 7.300 λογαριασμούς συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ, οι οποίοι φαίνεται ότι εκ πρώτης όψεως πληρούν τα κριτήρια του Εστία. Επίσης, όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας στέλεχος του οργανισμού, η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει επικοινωνήσει ήδη με μεγάλο αριθμό δυνητικά δικαιούχων. εκ των οποίων το 65% περίπου εξέφρασε την επιθυμία να ενταχθεί στο Σχέδιο. Σημειώνεται ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ σε συνεργασία με την Altamira έχει στήσει εξειδικευμένες ομάδες σε όλες τις επαρχίες (Λευκωσία 22696328, Λεμεσός 22696314, Λάρνακα 22696320, Αμμόχωστος 22696322, Πάφος 22696326).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου