Το πρώτο δεκάμηνο δόθηκαν €2,55 δισ. νέα δάνεια σε σχέση με €2,61 δισ. πέρσι

Δάνεια με πιο χαμηλά επιτόκια αλλά και πιο αυστηρά κριτήρια σε σχέση με το παρελθόν, προσφέρουν οι τράπεζες στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσαν χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το κόστος δανεισμού για νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας μειώθηκε τον Οκτώβριο στο 2,24%, σε σύγκριση με 2,74% τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ το κόστος δανεισμού για νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μειώθηκε στο 3,51%, σε σύγκριση με 3,79% πέρσι. Δηλαδή το κόστος δανεισμού για τα νοικοκυριά μειώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης, ενώ για τις επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 28 μονάδες βάσης. Παρά ταύτα φέτος παραχωρήθηκαν λιγότερα δάνεια, σε σύγκριση με πέρσι.

Ειδικότερα την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου παραχωρήθηκαν 2,55 δισ. ευρώ νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις (εξαιρουμένων των δανείων για αναδιάρθρωση), σε σύγκριση με 2,61 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή φέτος παραχωρήθηκαν 64,3 εκατ. ευρώ λιγότερα δάνεια, σε σύγκριση με πέρσι. Η μείωση των δανείων αποδίδεται κατά κύριο λόγο στα αυστηρά κριτήρια τα οποία εφαρμόζουν οι τράπεζες, αλλά και στην αδυναμία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να προβούν σε νέες επενδύσεις.

Τα νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά ανήλθαν φέτος στα 984,3 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 696,7 εκατ. ευρώ για αγορά κατοικίας, 137,3 εκατ. ευρώ για καταναλωτικούς σκοπούς και 150,3 εκατ. ευρώ για άλλους λόγους), σε σύγκριση με 862 εκατ. ευρώ πέρσι (557,7 εκατ. ευρώ – 140,5 εκατ. ευρώ – 163,8 εκατ. ευρώ). Δηλαδή αυξήθηκαν ελαφρώς τα στεγαστικά και μειώθηκαν τα καταναλωτικά και τα δάνεια για άλλους σκοπούς. Επίσης τα νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ανήλθαν φέτος στα 1,56 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 411,9 εκατ. ευρώ κάτω από 1 εκατ. ευρώ και 1,15 δισ. ευρώ άνω του 1 δισ. ευρώ), σε σύγκριση με 1,75 δισ. ευρώ πέρσι (367,7 εκατ. ευρώ – 1,38 δισ. ευρώ).

Δηλαδή αυξήθηκαν ελαφρώς τα δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν τα δάνεια πέραν του 1 εκατ. ευρώ.

Στην 9η θέση στα στεγαστικά και στην 3η στα επιχειρηματικά

Σημειώνεται πάντως ότι παρά τη μείωση τα επιτόκια δανεισμού στην Κύπρο παραμένουν πιο υψηλά από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Στα στεγαστικά δάνεια η Κύπρος βρίσκεται στην 9η θέση με επιτόκιο 2,24%, ενώ ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,8%. Επίσης στα επιχειρηματικά δάνεια η Κύπρος βρίσκεται στην 3η θέση με 3,51%, ενώ ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,64%.

Μείωση των επιτοκίων και στις καταθέσεις

Εν τω μεταξύ εκτός από τα δάνεια μείωση των επιτοκίων παρατηρείται και στις καταθέσεις. Με βάση τα στοιχεία της ΕΚΤ τον Οκτώβριο το μέσο επιτόκιο για καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος ανήλθε στην Κύπρο στο 0,54%, σε σύγκριση με 0,62% τον προηγούμενο μήνα. Επίσης το αντίστοιχο επιτόκιο στις καταθέσεις των επιχειρήσεων ανήλθε στο 0,75%, σε σύγκριση με 0,83% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι και στις δύο κατηγορίες η Κύπρος βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης, ο οποίος στα νοικοκυριά ανέρχεται στο 0,3% και στις επιχειρήσεις στο 0,07%.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου