Δαπάνη €4,5 εκατ. για ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρείν

Χαμηλές επιδόσεις για τη χώρα μας στην ψηφιοποίηση

Της Αντωνίας Λαμπράκη

Στην εποχή του έντονου ανταγωνιστικού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των πολλαπλών προκλήσεων, ως αποτέλεσμα και των ραγδαίων αλλαγών στο πεδίο της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις καλούνται αναθεωρήσουν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των εργασιών τους και να περάσουν στην ψηφιοποίησή τους, ώστε να δημιουργήσουν νέα δυναμική προοπτική ανάπτυξης για να διασφαλίσουν τη μελλοντική βιωσιμότητά τους.

Η χώρα μας είναι ουραγός στον πίνακα ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας. Με τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα στην ψηφιακή ενσωμάτωση.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αποφάσισε να θέσει στις προτεραιότητές του την προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και προς την κατεύθυνση αυτή έχει επεξεργαστεί προσχέδιο του «Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων». Το Σχέδιο εντάσσεται στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη». Την ευθύνη της διαχείρισης και της εφαρμογής του πιλοτικού Σχεδίου θα έχει η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του αρμόδιου Υπουργείου.

Με προϋπολογισμό ύψους €4,5 εκατ., το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας φιλοδοξεί να ανοίξει το παράθυρο της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και να ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης και αύξησης του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-ΜμΕ, οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η ανακοίνωση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων προγραμματίζεται αρχές του προσεχούς φθινοπώρου.

«Επιχειρούμε να κάνουμε ένα ψηφιακό βήμα προσδοκώντας ότι σταδιακά θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε ψηφιακό άλμα», δηλώνει ο Χρίστος Φωτιάδης, αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, αναγνωρίζοντας ότι «η κυπριακή οικονομία και επιχειρηματικότητα υστερεί σημαντικά στο κεφάλαιο της ψηφιοποίησης και προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη όπως οι επιχειρήσεις εκσυγχρονιστούν με ταχύτερο ρυθμό και αποδώσουν έμφαση σε αυτή την παράμετρο της λειτουργίας τους, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, που στο τέλος της ημέρας θα τις καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστικές».

Και ενώ η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας ετοιμάζει σχέδιο προώθησης της ψηφιοποίησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, η ίδια αντιμετωπίζει σοβαρά ελλείμματα ψηφιακής ωριμότητας. Παρά τα βήματα που σημειώνονται, εντούτοις το δημόσιο καταγράφει κενά στο κεφάλαιο της ψηφιοποίησης.

Ενδεικτικό αυτού, είναι ότι η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να παλεύει καθημερινά με τη χαρτούρα, τους φακέλους και τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες οργάνωσης εργασίας.

Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας έθεσε ψηλά την ανάγκη ψηφιακής αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας της και αυτή την περίοδο ετοιμάζει τη δημιουργία της εθνικής διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα ανακοινωθεί το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων.

«Επιδίωξή μας είναι όπως οι διαδικασίες δημιουργίας της πλατφόρμας ολοκληρωθούν σύντομα και το προσεχές φθινόπωρο τεθεί σε εφαρμογή η πλατφόρμα, ώστε ο επιχειρηματικός κόσμος να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις επενδυτικές προτάσεις του ηλεκτρονικά» ανέφερε ο κ. Φωτιάδης, εξηγώντας ότι «η υπό διαμόρφωση πλατφόρμα αποτελεί συνέχεια προηγούμενης πλατφόρμας που είχαμε εξασφαλίσει από την Ελλάδα, η οποία παραμετροποιήθηκε ώστε να συνάδει με τα κυπριακά δεδομένα και χρησιμοποιήθηκε κατά τη δεύτερη προκήρυξη των Σχεδίων νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας το 2018».

Στόχος της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας είναι όπως όλη η διαδικασία για εφαρμογή του Σχεδίου ψηφιακής αναβάθμισης τρέξει ηλεκτρονικά «για να είμαστε περισσότεροι αποτελεσματικοί, να εξοικονομήσουμε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, να μειωθεί η γραφειοκρατία και ο χρόνος αξιολόγησης των αιτήσεων-προτάσεων προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων» δηλώνει ο κ. Φωτιάδης.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας παρουσιάζεται αισιόδοξος για την επιτυχία του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων καθώς, όπως ανέφερε, ο επιχειρηματικός κόσμος επέδειξε ζωηρό ενδιαφέρον στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και ανταποκρίθηκε με εισηγήσεις.

Ομάδα στόχος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δικαιούχοι του Σχεδίου θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ΜμΕ, δηλαδή που απασχολούν μικρότερο αριθμό από 250 εργαζόμενους και καταγράφουν ετήσιο κύκλο εργασιών €50 εκατ. Το 99,9% των κυπριακών επιχειρήσεων εμπίπτουν στην κατηγορία των ΜμΕ.

Το Σχέδιο απευθύνεται στις νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης. Οι δικαιούχοι επιχειρηματίες θα πρέπει να καλύψουν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασής τους με ίδια συμμετοχή και δεν πρέπει να είναι προβληματικές επιχειρήσεις, με βάση τον κανονισμό της ΕΕ.

Το Σχέδιο καλύπτει όλο το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πλην των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων, καθώς και με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Σχεδίου, στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται ο εξοπλισμός, το λογισμικό που παράγεται για τη μαζική αγορά, τα εξειδικευμένα λογισμικά, τα συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής και η αγορά υπηρεσιών για άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με το σύστημα πληροφορικής, όπως η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Οι επιχειρηματίες πρέπει γνωρίζουν ότι το ελάχιστο ποσό για μια επενδυτική πρόταση ορίζεται στις €5.000. Το ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης ορίζεται στις €50.000 για τη μεταποίηση και στις €40.000 για τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Οι επιχειρηματικές προτάσεις θα αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, που θα ορίζεται από τον γ.δ. του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση). Επίσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου, επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο ή Πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.

Φτωχές επιδόσεις ψηφιακής επιχειρηματικότητας

Εξαιρετικά χαμηλές είναι οι ψηφιακές επιδόσεις της Κύπρου, που κατατάσσεται στην 21η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019. Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη-μέλη ως προς τη διαδικασία ψηφιοποίησής τους.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η Κύπρος προχωρεί με αργούς, αλλά σταθερούς ρυθμούς, και είναι θετικό ότι εμφανίζει βελτιώσεις σε όλες τις διαστάσεις του δείκτη DESI. Η έκθεση κατατάσσει τη χώρα μας στην ομάδα χωρών που καταγράφουν χαμηλές επιδόσεις, μαζί με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Σλοβακία.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, η χώρα μας παραμένει στάσιμη, καθώς κατατάσσεται στην 20ή θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ διατηρώντας την ίδια θέση που είχε και το 2017. Η Κύπρος σημειώνει αργή πρόοδο, σύμφωνα με την έκθεση, στην οποία σημειώνεται επίσης ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά είναι λιγότερο πρόθυμες να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες όπως το υπολογιστικό νέφος (cloud computing).

Αναφέρεται, επίσης, ότι οι υπηρεσίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΜμΕ για την πραγματοποίηση πωλήσεων μέσω διαδικτύου μειώθηκαν στο 11,4% έναντι του 12,4% του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, ο κύκλος εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκε από 4,7% σε 6,3%.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση, για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, το 37% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδόν μία στις δέκα ΜμΕ χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική τιμολόγηση και το 9% των επιχειρήσεων αυτού του μεγέθους διεξάγει μέσω διαδικτύου διασυνοριακές πωλήσεις υπηρεσιών ή προϊόντων.