Κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για την Κύπρο βλέπει το ΚΕΒΕ ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit).

Το Επιμελητήριο απέστειλε χθες εγκύκλιο προτρέποντας τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για το σενάριο της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία (την 1η Νοεμβρίου 2019), το οποίο φαίνεται ότι είναι το επικρατέστερο με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Όπως αναφέρεται, «η Κύπρος λόγω και των ιστορικά στενών δεσμών που διατηρεί με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορέσει να μείνει ανεπηρέαστη από την αποχώρησή του από την ΕΕ, ιδιαίτερα αν αυτή δεν είναι συμφωνημένη». Από την άλλη πλευρά, προστίθεται, «δημιουργούνται ευκαιρίες» όπως η προσέλκυση επιχειρήσεων και η εμπορία προϊόντων, όπως τα φάρμακα και «προϊόντα» του χρηματοοικονομικού τομέα. Σημειώνεται μάλιστα ότι «έχουμε ήδη θετικές εξελίξεις σε κάποιους τομείς όπως η ναυτιλία», καθώς και ότι «η Κύπρος διαθέτει αριθμό συστημάτων και πλαισίων (όπως το νομικό, λογιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο) που είναι βασισμένα σε βρετανικά πρότυπα και αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για επιχειρήσεις που τώρα εδρεύουν αποκλειστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η ζημιά από την απώλεια του εμπορικού σήματος του χαλλουμιού

Το ΚΕΒΕ παραθέτει 19 σημεία τα οποία αφορούν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως θέματα εμπορίου, φορολογίας, υγειονομικούς ελέγχους, διακίνηση πολιτών κτλ.

Όσον αφορά το εμπόριο, επισημαίνεται ότι τα βασικά προϊόντα τα οποία εξάγει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το χαλλούμι, οι πατάτες και τα λαχανικά. Αυτά τα προϊόντα, προστίθεται, δεν θα φέρουν οποιουσδήποτε δασμούς σε πρώτο στάδιο, αφού είναι εκτός του προσωρινού δασμολογίου το οποίο ανακοίνωσε η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πρώτους 12 μήνες μετά το Brexit. Σημειώνεται ωστόσο ότι μετά την πάροδο των 12 μηνών το δασμολόγιο ενδέχεται να αναθεωρηθεί και ότι το βασικό προϊόν, το οποίο αναμένεται να επηρεαστεί σ’ αυτό το σενάριο, είναι το χαλλούμι. Μάλιστα το ΚΕΒΕ προτρέπει έμμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινηθούν τάχιστα για την ανάκτηση του εμπορικού σήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποδεικνύοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα μετριαστούν οι συνέπειες και ενδεχομένως να εκλείψουν.

Για τον τουρισμό επισημαίνεται ότι «παρόλο που δεν θα απαιτούνται θεωρήσεις εισόδου για επισκέψεις μικρής διάρκειας (μέχρι 90 ημέρες), τυχόν σοβαρή υποτίμηση της στερλίνας ή ακόμα και ύφεση της βρετανικής οικονομίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις». Σημειώνεται μάλιστα ότι το 35% των αφίξεων και το 40% των εσόδων του τουρισμού της Κύπρο προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων το ΚΕΒΕ προτρέπει όπως καταβληθούν προσπάθειες για διαφοροποίηση του φάσματος των χωρών από τις οποίες προέρχεται ο τουρισμός της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει θέσει σε λειτουργία ειδική ιστοσελίδα η οποία περιέχει μεγάλο αριθμό σχετικών ανακοινώσεων και η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου