Δείκτης Ισότητητας των Φύλων: Στάσιμη η Κύπρος και πτώση στην κατάταξη της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων (EIGE) έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα του σχετικά με το Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το έτος 2022.

Η Κύπρος, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων πέφτοντας μία θέση στην τελική κατάταξη των 27 κρατών μελών της ΕΕ, κατατάσσεται 22η στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Η βαθμολογία της είναι 11,3 πόντους χαμηλότερη από αυτή της ΕΕ.  Σημειώνεται ότι ο δείκτης ισότητας των φύλων ανέβηκε από το 57% που ήταν το 2021 στο 57,3%.

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων είναι ένα ολοκληρωμένο μέτρο για την παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της ισότητας των Φύλων στην ΕΕ σε βάθος χρόνου. Δίνει περισσότερη προβολή σε τομείς που χρειάζονται βελτίωση και τελικά υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικά μέτρα για την ισότητα των φύλων.

Ο μέσος όρος ισότητας των φύλων στην ΕΕ ανέβηκε στο 68,6% από το 68% που ήταν το 2021.

Από το 2010, η βαθμολογία της Κύπρου αυξήθηκε κατά 8,3 μονάδες, κυρίως λόγω βελτιώσεων στον τομέα της εξουσίας (+ 14,7 μονάδες). Η ταχύτητα της προόδου της ήταν άνω του μέσου όρου της ΕΕ (5,5 μονάδες), με αποτέλεσμα να ανέβει τέσσερις θέσεις στην κατάταξη. Ωστόσο, η βαθμολογία της χώρας μας παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη (+ 0,3 μονάδες) από το 2019. Η οριακή αύξηση στη συνολική βαθμολογία από την τελευταία έκδοση του Δείκτη οφείλεται κυρίως σε βελτιώσεις στον τομέα της γνώσης (+ 1,8 μονάδες).

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2022 η Κύπρος κατατάσσεται 13η μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του χρήματος, με βαθμολογία 83,1 μονάδες. Στο πλαίσιο του τομέα αυτού, η χώρα έχει τις καλύτερες επιδόσεις στον υποτομέα της οικονομικής κατάστασης, όπου κατατάσσεται 12η με βαθμολογία 91,7 μονάδες.

Από το 2019, η βαθμολογία της Κύπρου στον τομέα του χρήματος έχει μείνει στάσιμη (+ 0,5 μονάδες). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πρόοδος στον υποτομέα της οικονομικής κατάστασης (+ 1,9 μονάδες) αντισταθμίστηκε από την υποχώρηση στον υποτομέα των χρηματοοικονομικών πόρων (- 0,8 μονάδες).

Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι εντονότερες στον τομέα της εξουσίας (30,1 μονάδες), όπου η Κύπρος καταλαμβάνει την 24η θέση. Με βαθμολογία 22,8 μονάδες, το μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης υπάρχει στον υποτομέα της λήψης οικονομικών αποφάσεων, όπου η Κύπρος έχει βαθμολογία 22,8 μονάδες και κατατάσσεται 24η. Ωστόσο, παρά την υψηλότερη βαθμολογία (34,6 μονάδες), στον υποτομέα της λήψης πολιτικών αποφάσεων η χώρα καταλαμβάνει τη χαμηλότερη θέση (26η).

Η γενική στασιμότητα της χώρας τα τελευταία χρόνια (+ 0,1 μονάδες από το 2019) οφείλεται κυρίως στην οπισθοδρόμηση στον υποτομέα της λήψης κοινωνικών αποφάσεων (- 2,0 μονάδες), η οποία έχει ακυρώσει τις βελτιώσεις στον υποτομέα της λήψης πολιτικών αποφάσεων (+ 2,3 μονάδες).

Από το 2019, η βαθμολογία της Κύπρου έχει βελτιωθεί περισσότερο στον τομέα της γνώσης (+ 1,8 μονάδες), σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ του συνόλου των κρατών μελών. Ως αποτέλεσμα, η χώρα ανέβηκε έξι θέσεις στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας αυτήν τη στιγμή τη 15η θέση. Αυτή η βελτίωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του διαχωρισμού στην εκπαίδευση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η βαθμολογία στον εν λόγω υποτομέα (+ 2,6 μονάδες) και να βελτιωθεί η κατάταξη της Κύπρου από την 26η στην 20ή θέση.

Συγκριτικά στους 7 θεματικούς τομείς Ε.Ε – Κύπρου για το έτος 2022 σε ποσοστά:

Θεματικός Τομέας Ευρωπαϊκή Ένωση Κύπρος

Εργασία (work) 71,7% 69,9%

Χρήμα (money) 82,6% 83,1%

Γνώση (knowledge) 62,5% 57,8%

Χρόνος (time) 64,9% 51,3%

Εξουσία (power) 57,2% 30,1%

Υγεία (health) 88,7% 87,0%

Βία (violence) — —

(Σημ.: όσον αφορά το θεματικό τομέα της Βίας δεν υπάρχει βαθμολογία. Η Eurostat συντονίζει επί του παρόντος μια πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τη βία βάσει φύλου, με τα αποτελέσματα να αναμένονται το 2023).

Από την πιο πάνω σύγκριση φαίνεται, όπως και στην ΕΕ, ότι ο τομέας που συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία για ακόμη μία χρονιά είναι αυτός της εξουσίας και της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων, τόσο στον πολιτικό όσο και στον οικονομικό τομέα.

«Η ισόρροπη συμμετοχή στις θέσεις λήψεως αποφάσεων και η επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας- Συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων παραμένουν ανάμεσα στις προτεραιότητές μας σε εθνικό επίπεδο και αποτελούν βασικούς στόχους προτεραιότητας και στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2019-2023. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μην περιμένουμε 60 χρόνια για να φτάσουμε σε πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά οι πολιτικές για πλήρη ισότητα να συνεχισθούν και να ενισχυθούν έτσι ώστε γρηγορότερα να φθάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι όσο οι φορείς Ισότητας Φύλων είναι διάσπαρτοι, όσο ο αρμόδιος φορέας δεν διαθέτει διοικητική δομή, επαρκείς πόρους και εκτελεστική εξουσία «είναι πολύ πιθανόν για την Κύπρο τα 60 χρόνια να μην είναι αρκετά για την πλήρη και ουσιαστική ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy