Σωρεία παραβάσεων δικαιωμάτων του παιδιού εντοπίζει η Λήδα Κουρσουμπά, Επίτροπος για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σε έκθεσή της αναφορικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής που παραχωρούνται στους αιτητές ασύλου καθώς και τις διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση των ευάλωτων προσώπων που χρήζουν ειδικών αναγκών, μεταξύ άλλων και τα παιδιά που αιτούνται άσυλο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στα δικαιώματα για τα οποία διαπιστώνεται παραβίαση είναι ακόμα και αυτό στη ζωή και στην επιβίωση.

Ειδικότερα, η κ. Κουρσουμπά εντοπίζει, μεταξύ άλλων, παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση των αιτητών ασύλου ή/και οικογενειών αιτητών διεθνούς προστασίας με ευάλωτα πρόσωπα που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης. Όπως αναφέρει στην έκθεσή της, η συγκεκριμένη μεταχείριση έχει άμεσες και αμετάκλητες επιπτώσεις στα επηρεαζόμενα παιδιά των οποίων παραβιάζεται αριθμός δικαιωμάτων τους, όπως το δικαίωμα του Συμφέροντος του Παιδιού, της μη Διάκρισης, του Δικαιώματος στη Ζωή, την Επιβίωση και την Ανάπτυξη και του Δικαιώματος στην Υγεία.

Όσον αφορά στις υλικές συνθήκες υποδοχής διαπιστώνει παραβίαση Ευρωπαϊκής Οδηγίας που προνοεί όπως οι συνθήκες υποδοχής επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση των αιτητών ασύλου.

Παρατηρεί ότι μια 4μελής οικογένεια λάμβανε ακριβώς την ίδια βοήθεια με μια 6μελή ή μία 8μελή οικογένεια. Ταυτόχρονα επισημαίνει και τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αιτητές στον εντοπισμό καταλυμάτων που οφείλονται στο χαμηλό επίδομα ενοικίου που τους καταβάλλεται.

Διαπιστώνει ότι το ύψος της βοήθειας που παραχωρείται σε αιτητές ασύλου αντιστοιχούσε μόνο με το 40-50% περίπου της βοήθειας που παραχωρείται σε Κύπριους πολίτες, που καταλήγει στη δημιουργία συνθηκών για διακρίσεις. Επ’ αυτού διαπιστώνει επιπρόσθετα ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται εκτίμηση των ειδικών αναγκών του αιτητή δεν παρέχονται οι διαφοροποιημένες συνθήκες υποδοχής.

Προσθέτει ότι τα δελτία για αγορά τροφίμων, είδη ένδυσης και υπόδησης, μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο από μικρό αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από τους αιτητές.

Όσον αφορά στη μεταχείριση των αιτητών ασύλου που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης εντοπίζονται προβληματικά σημεία και ανεπάρκειες. Σε διάφορες περιπτώσεις παρατηρείται τερματισμός των υλικών συνθηκών υποδοχής σε οικογένειες με ανήλικα με το πρόσχημα της μη συμμόρφωσης των γονιών σε υποχρεώσεις έναντι του νόμου, παρόλο ότι εμπίπτουν στην έννοια των ευάλωτων προσώπων.

Ναταλένα Χαπέσιη