Εάν ο Νίκος Αναστασιάδης έχει καλούς επικοινωνιολόγους, μια πρέπει να είναι η εισήγησή τους: Να μπει ο Πρόεδρος στο ερμάρι μέχρι τις εκλογές! Διότι κάθε φορά που θα δέχεται δύσκολη ερώτηση θα εκτίθεται. Τι σημαίνει ότι δεν βρήκε γυναίκες να διορίσει στο Υπουργικό του Συμβούλιο; Δεν είμαστε στο 1800 που οι γυναίκες ήταν κλεισμένες στο σπίτι. Αν ήθελε ο κ. Αναστασιάδης, θα έβρισκε γυναίκες να διορίσει. Δεν ήθελε όμως. Δεν τον απασχόλησε το θέμα. Άστε που μόλις το 2013 ανακάλυψε ότι «και οι γυναίκες σκέφτονται»! Και εν πάση περιπτώσει, αφού ανακάλυψε ότι και οι γυναίκες σκέφτονται και αφού δέχτηκε τόση κριτική για τον μη διορισμό γυναίκας στο Υπουργικό, είχε μια πενταετία να το αλλάξει αυτό. Εντούτοις στην πενταετία του διόρισε μόνο μια γυναίκα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σπ.