Σύμφωνα με πληροφορίες, η Συνεργατική Τράπεζα έχει δεσμεύσει όλους τους λογαριασμούς που εχουν πιστωτικό υπόλοιπο πάνω απο 3χιλιάδες ευρώ ενώ την ιδια ώρα παρουσιάζονται καθυστερήσεις σε δάνεια του ιδίου κατόχου.

Η δέσμευση των ποσών επηρεάζει τόσο τον πρωτοφειλέτη όσο και τους εγγυητές.

Σκοπός της δέσμευσης των λογαριασμών, είναι να υπάρξει διευθέτηση του ποσού του δανείου που έχει.

Με αυτόν τον “εκβιαστικό” τρόπο η Συνεργατική Τράπεζα φέρνει τους κατοχους τους σε επικοινωνία μαζι της ούτος ώστε να υπάρξει μια τελική διευθέτηση.

Την ίδια ώρα ανώτεροι λειτουργοί της Τράπεζας απάντησαν σε συνάδελφο της τηλεόρασης Σιγμα, οτι «Αποτελεί συνήθη τραπεζική τακτική που εφαρμόζεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως».