Δεύτερη καταδίκη για θεσμικό ατόπημα δικαστώνΗ σχέση συγγένειας πρέπει να αποκαλύπτεται στην αρχή της διαδικασίας

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποδεικνύει στα κυπριακά Δικαστήρια πως «όταν ένας δικαστής έχει σχέσεις συγγένειας εξ αίματος με πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από δικηγορικό γραφείο το οποίο εκπροσωπεί έναν εκ των διαδίκων σε υπόθεση, αυτή η σχέση θα πρέπει να αποκαλύπτεται κατά την αρχή της δικαστικής διαδικασίας».

Το θεσμικό ατόπημα διαπιστώνεται με την απόφαση που εξέδωσε χθες το ΕΔΑΔ στην ατομική προσφυγή Koulias v. Cyprus (αρ. αίτησης 48781/12).

Ο Αιτητής είχε προβεί σε συγκεκριμένα σχόλια σε πρωινή εκπομπή σε βάρος άλλου Κύπριου πολιτικού και μετά από αγωγή καταδικάστηκε σε δυσφήμιση κατ’ έφεση και ενώ η πρωτόδικη απόφαση είχε απορριφθεί. Μετά την απόφαση ο Αιτητής ανακάλυψε ότι ο δικηγόρος της άλλης πλευράς ήταν ιδρυτικός συνεταίρος στην εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο γιος του δικαστή που προήδρευε του τμήματος του εφετείου.

Το ΕΔΑΔ υιοθετώντας τις αρχές της προηγούμενής του απόφασης στη Nicholas v. Cyprus έκρινε ότι αν και δεν υπήρχε οτιδήποτε που να υποδηλώνει ότι όντως υπήρξε προκατάληψη εκ μέρους του δικαστή, εντούτοις η παράλειψη αποκάλυψης της σύνδεσης από τον δικαστή κατά την έναρξη της διαδικασίας, συνιστούσε παράβαση της διαδικαστικής πτυχής της δίκαιης δίκης δυνάμει του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Το άλλο σκέλος της προσφυγής που αφορά την ελευθερία της έκφρασης απορρίφθηκε λόγω μη εξάντλησης των εσωτερικών ένδικων μέσων. Επιδικάστηκαν υπέρ του Αιτητή αποζημιώσεις ύψους 9.600 ευρώ.

Νίκη Κουλέρμου