Η διαµάχη γύρω από τον νέο Κανονισµό για την αποκατάσταση της φύσης

Ο νόµος για την αποκατάσταση της φύσης (EU Nature Restoration Law) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2022, ακολουθώντας τους στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.

Η παρουσίασή του έγινε δεκτή µε ικανοποίηση από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες καλωσόρισαν τους νοµικά δεσµευτικούς στόχους και το εκτεταµένο πεδίο εφαρµογής, αλλά και µε πολλές αντιδράσεις από αγρότες, ψαράδες και ξυλοκόπους, οι οποίοι τον είδαν ως άµεση απειλή για τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας τους.

Αµέσως µετά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα (ΕΛΚ) ξεκίνησε µια εκστρατεία κατά του Νόµου η οποία, σύµφωνα µε πολιτικούς αναλυτές, θέλει απλώς να εκµεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις πράσινες πολιτικές της Ε.Ε. ενόψει των επερχόµενων ευρωπαϊκών εκλογών. Η λαϊκίστικη αυτή πολιτική έχει ήδη αποδώσει στην Ολλανδία, όπου το Κίνηµα Αγροτών Πολιτών πέτυχε σηµαντική νίκη στις επαρχιακές εκλογές του Μαρτίου, χάρη στην εκστρατεία κατά των µέτρων της κυβέρνησης για την επιβολή περιορισµών στις εκποµπές αζώτου από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

Πριν λίγες εβδοµάδες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δόθηκε η πρώτη µάχη για τον ΝΑΦ. Στη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ζητήθηκε από τους ευρωβουλευτές να αποφασίσουν εάν θα απορρίψουν το νόµο στο σύνολό του, µια ριζοσπαστική επιλογή που χρησιµοποιείται σπάνια ή αν θα συνεχίσουν τη διαδικασία µέσω τροπολογιών. Το αποτέλεσµα στην 88µελή επιτροπή ήταν 44 υπέρ και 44 κατά. Η πρόταση απόρριψης, η οποία είχε κατατεθεί από το ΕΛΚ, δεν εξασφάλισε πλειοψηφία µε αποτέλεσµα ο προτεινόµενος Κανονισµός να προχωρήσει για συζήτηση µε τη µικρότερη δυνατή διαφορά!

Μετά την ψηφοφορία, ο ευρωβουλευτής Mick Wallace, µέλος της Οµάδας της Αριστεράς, δήλωσε: «Είµαι προφανώς πολύ ευχαριστηµένος που η τροπολογία απόρριψης του ΕΛΚ απορρίφθηκε. Αλλά ο Κανονισµός εξακολουθεί να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. Το ΕΛΚ και άλλα δεξιά µέλη του Κοινοβουλίου κατάφεραν ήδη να αποδυναµώσουν αρκετά την πρόταση της Επιτροπής. Οι αναφορές στους βαλτότοπους, καθώς και ολόκληρο το άρθρο του δασικού οικοσυστήµατος έχουν διαγραφεί. Αυτό είναι µια καταστροφή. Αλλά προέκυψαν και πολλά καλά από τις τροπολογίες. Για παράδειγµα, εγκρίθηκαν οι συµβιβαστικές τροπολογίες για τα θαλάσσια οικοσυστήµατα, για την αναστροφή της µείωσης των επικονιαστών και για τη χρηµατοδότηση. Όλα αυτά θα είναι µάταια, φυσικά εάν στην τελική συνολική ψηφοφορία στις 27 Ιουνίου απορριφθεί ο Κανονισµός.

∆εν µπορώ να τονίσω αρκετά πόσο σηµαντικός είναι ο νόµος για την αποκατάσταση της φύσης. Πλησιάζουµε στην έκτη µαζική εξαφάνιση. Η ιστορία δεν θα είναι ευγενική µε όσους την καταψηφίζουν, ούτε µε όσους παραπληροφορούν για το θέµα».

Τι είναι ο νόµος για την αποκατάσταση της φύσης;

Ο ΝΑΦ, που αναφέρεται ως «ο πρώτος σε όλη την ήπειρο, ολοκληρωµένος νόµος του είδους του», στοχεύει στην αποκατάσταση ενδιαιτηµάτων και ειδών που έχουν υποβαθµιστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την κλιµατική αλλαγή.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αναφέρει ότι το 81% των προστατευόµενων οικοτόπων στην ΕΕ και το 63% των προστατευόµενων ειδών βρίσκονται σε κακή κατάσταση, µε τους βάλτους, τα λιβάδια και τους αµµόλοφους να πλήττονται περισσότερο. Μόνο το 15% των οικοτόπων και περίπου το 27% των ειδών εκτιµάται ότι έχουν καλή κατάσταση διατήρησης.

Ο νόµος θέτει νοµικά δεσµευτικούς στόχους σε επτά συγκεκριµένους τοµείς -από τα έντοµα επικονίασης έως τα θαλάσσια οικοσυστήµατα, µε στόχο την -κατ’ ελάχιστον- αποκατάσταση του 20% των χερσαίων και των θαλάσσιων περιοχών της Ε.Ε. έως το 2030, όπως και την επαναφορά σε καλή κατάσταση όλων των οικοσυστηµάτων έως το 2050.

Τα κράτη-µέλη θα κληθούν να συντάξουν ένα εθνικό σχέδιο αποκατάστασης, που θα καθορίζει τα έργα και τις πρωτοβουλίες που επιθυµούν να ακολουθήσουν προκειµένου να επιτύχουν τον πρωταρχικό στόχο.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy