Ασφαλιστικές δικλίδες ότι το όφελος από τις κρατικές εγγυήσεις και τις εποπτικές χαλαρώσεις θα μετακυλιστεί από τις τράπεζες στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ζητά το ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα δύο νομοσχέδια, τα οποία αφορούν τις κρατικές εγγυήσεις ύψους 2 δισ. ευρώ και την αναστολή των δόσεων μέσα από την αξιοποίηση των εποπτικών χαλαρώσεων ύψους 1,4 δισ. ευρώ, αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση σε νέα έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 29 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή σε σχέση με τη λήψη έκτακτων μέτρων λόγω του κορονοϊού δεν διευκρινίζεται η χρονική περίοδος για την οποία θα ισχύει η αναστολή της καταβολής δόσεων, ενώ δεν περιλαμβάνεται επίσης οποιαδήποτε αναφορά για αναστολή των εκποιήσεων. Αντίθετα, για τα υπό αναφορά ζητήματα, καθώς και άλλους όρους οι οποίοι σχετίζονται με το σχέδιο, αναφέρεται ότι θα ρυθμιστούν στη συνέχεια με διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών (για το οποίο δεν απαιτείται η συγκατάθεση της Βουλής). Για το λόγο αυτό τα κόμματα ζήτησαν όπως κατατεθεί στη Βουλή και το προσχέδιο του διατάγματος, ενώ παράλληλα ασκούν πιέσεις όπως κατοχυρωθούν στο νομοσχέδιο τουλάχιστον η αναστολή των δόσεων και των εκποιήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας, στο προσχέδιο του διατάγματος -το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή- αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:

• «Η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων καλύπτει φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από υφιστάμενες συμφωνίες πιστωτικών διευκολύνσεων σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό οργανισμό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19».

• Οι δόσεις και οι τόκοι που θα ανασταλούν θα πρέπει να καταβληθούν στη συνέχεια είτε με αύξηση των εναπομεινάντων δόσεων, είτε με επιμήκυνση της διάρκειας των πιστωτικών διευκολύνσεων, είτε με συνδυασμό των δύο πιο πάνω.

• Για όσα δάνεια θα ενταχθούν στο σχέδιο θα αναστέλλεται η λήψη μέτρων από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανάκτηση των πιστωτικών διευκολύνσεων.

• Επίσης θα αναστέλλεται η υποχρέωση των χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ετοιμασία, υποβολή και ανακοίνωση των οικονομικών τους λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματός τους προς τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.

• Για τις εγγυήσεις ύψους 2 δισ. ευρώ για την παραχώρηση νέων δανείων (1,75 δισ. ευρώ) και την επιδότηση του επιτοκίου (250 χιλ. ευρώ) τίθεται ως όρος ότι «οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν προχωρούν σε οποιεσδήποτε απολύσεις προσωπικού από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος και μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου