Διαχείριση αποβλήτων – Μέχρι τέλος του 2022 κάθε Τοπική Αρχή θα πρέπει να εκπονήσει εξαετές Τοπικό Σχέδιο Δράσης

  • Μέχρι τέλος του 2022 κάθε Τοπική Αρχή θα πρέπει να εκπονήσει εξαετές Τοπικό Σχέδιο Δράσης
  • Η κυβέρνηση καθόρισε τις υποχρεώσεις / ευθύνες της Τ.Α. για διαχείριση αποβλήτων

Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζει επίσημη ανακοίνωση την έγκριση Κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι καθορίζουν την υποχρέωση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λήψη μέτρων πρόληψης της δημιουργίας και διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων.

Μετά τη χθεσινή τους έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το εν λόγω Σχέδιο Κανονισμών, το οποίο έτυχε δημόσιας διαβούλευσης, θα υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, διευκρινίζει η ανακοίνωση. «Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπεται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021, στοχεύει ακόμα στην εγκαθίδρυση συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για τα δημοτικά απόβλητα, καθώς και στην εφαρμογή συστήματος “Πληρώνω όσο Πετώ” από όλες τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης», προστίθεται.

Μέχρι το τέλος του 2022 κάθε Αρχή Τοπικής Συτοδιοίκησης, είτε ξεχωριστά είτε συλλογικά, θα πρέπει να εκπονήσει εξαετές Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων.

Μεταξύ των υποχρεώσεων είναι και το ότι οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εφαρμόσουν σύστημα υποχρεωτικής διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για τα ανακυκλώσιμα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, κ.λπ.), για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για τις μπαταρίες, για τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και τα ογκώδη απόβλητα, καθώς και για τα οργανικά απόβλητα.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.