Του Γιώργου Τ. Γεωργίου*

Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004 σηματοδότησε νέες εξελίξεις στον τομέα του Περιβάλλοντος και ειδικά στα θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Η ανάγκη εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και νομοθεσίες επέβαλλε να ακολουθηθούν νέες πολιτικές και αντιλήψεις, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης φιλοσοφίας που θα στηρίζετο στην κυκλική οικονομία.

Κύριοι στόχοι ήταν η στοχευμένη διαλογή στην πηγή, η δημιουργία σύγχρονων μονάδων ολοκληρωμένης επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ), η δημιουργία πράσινων σημείων και ο τερματισμός της λειτουργίας των παράνομων ΧΑΔΑ, που αφορούσαν κυρίως τους χώρους Κοτσιάτη στη Λευκωσία και Βατί στη Λεμεσό.


Σε πρόσφατη επίσκεψή μας στον ΟΕΔΑ Πεντακώμου στη Λεμεσό είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε σε έκταση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο σταθμός. Παρά την εμπειρία από τα λάθη και παραλείψεις του ΧΥΤΥ, η μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου σχεδιάστηκε και τέθηκε σε διαγωνισμό κατασκευής και διαχείρισης, χωρίς να γίνει σωστή πρόνοια για τη διαχείριση του δευτερογενούς υλικού RDF και SRF, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι τεράστια τα προβλήματα.

Αναφέρω ότι ακόμα δεν έγινε παραλαβή του σταθμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, παρά τη λειτουργία του εδώ και καιρό, και ο καθένας μπορεί να κατανοήσει τι συνεπάγεται αυτό στην πράξη. Οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν γιατί δεν αντέχεται άλλο η κατάσταση από τις οσμές και βιώνουν δύσκολες συνθήκες, με την ποιότητα της ζωής τους καθημερινά να υποβαθμίζεται.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των πράσινων σημείων που κατασκευάστηκαν δεν είναι ικανοποιητικός, όπως και το ωράριο λειτουργίας τους, που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών. Δεν λειτουργεί πράσινο σημείο δυο-τρεις φορές τη βδομάδα, γεγονός που ισοδυναμεί στην πράξη με υπολειτουργία.

Οι επαγγελματίες μετά το κλείσιμο των παράνομων ΧΑΔΑ, όπου είχαν μηδενικό μέχρι ελάχιστο κόστος απόρριψης, έχουν τώρα ένα πολύ υψηλό κόστος στις ελάχιστες μονάδες διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων. Αποτέλεσμα, οι πλείστοι να απορρίπτουν παράνομα και να ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα ποταμούς, αργάκια και απομακρυσμένες περιοχές από την πόλη. Κινδυνεύει η Κύπρος ολόκληρη να μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή!

Τι χρειάζεται να γίνει;

1. Άμεσα το κράτος, η κυβέρνηση, πρέπει να προχωρήσει σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και όλους τους εμπλεκόμενους σε αποφάσεις που θα βελτιώσουν και θα επιλύσουν τα προβλήματα.
2. Να παραχωρηθούν όλες οι εξουσίες που χρειάζονται στις τοπικές αρχές, ώστε να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων και στην απάμβλυνση των προβλημάτων προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
3. Προώθηση της φιλοσοφίας της ανταποδοτικότητας, αντί για οριζόντια φορολογία, εισάγοντας πιο δίκαιη φορολόγηση στη βάση της ποσότητας που παράγει ο καθένας, όπως ακριβώς πληρώνουμε με το ηλεκτρικό ρεύμα και την κατανάλωση του νερού.
4. Το Τμήμα Περιβάλλοντος χρειάζεται άμεσα να προβεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές σε μια μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών.
5. Ειδικότερα για τον ΟΕΔΑ Πεντακώμου επιβάλλεται το συντομότερο δυνατό η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο κίνδυνος κατάρρευσης της μονάδας είναι ορατός, όπως ορατοί πλέον είναι και οι κίνδυνοι επιβολής υψηλών προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως καταλαβαίνετε, πλέον οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι, με την απειλή και πάλι «τη νύμφη», τον λογαριασμό, να πληρώσει ο λαός. Δεν δικαιολογείται καμία άλλη καθυστέρηση. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων.
Το ΑΚΕΛ θα προωθήσει τα προβλήματα στα αρμόδια υπουργεία και στη Βουλή με εγγραφή του θέματος για συζήτηση. Θα αναδείξουμε τα προβλήματα και τις αρνητικές συνέπειες. Για το σκοπό αυτό βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών.
Γιατί ακριβώς το ΑΚΕΛ θέτει πάνω απ’ όλα το περιβάλλον, τις πράσινες πολιτικές, τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες.

* Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Λεμεσού, βουλευτής