Διαχείριση και προστασία των δασών

Του Άντρου Γ. Καραγιάννη*

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας ως βασικό στόχο τη φύτευση 3 δισεκατοµµυρίων δέντρων µέχρι το 2030, προωθεί δράσεις για περιορισµό της περιβαλλοντικής καταστροφής του 44% της περιφέρειάς της που καλύπτεται από δάση.


Τα δάση προσφέρουν καθαρό αέρα, δροσερό νερό, αλλά και το ιδανικότερο φυσικό καταφύγιο για ζώα και µικροοργανισµούς. Σε συνδυασµό µε την άθληση, τις ευκαιρίες απόδρασης από τα αστικά κέντρα, χαλάρωσης και ξεκούρασης, είναι αγαθά που µπορούν να αξιοποιηθούν για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Χωρίς δάση και φυσικό περιβάλλον δεν υπάρχει καθαρός αέρας και οξυγόνο, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τα δάση χρησιµοποιούνται ως ηχοµονωτικά του θορύβου από τη χρήση των αυτοκινητοδρόµων.

Η ανθεκτικότητα, όµως, των δασών εξαρτάται από τη σωστή χρήση και συνεχή ανανέωσή τους και τον περιορισµό της κοπής των δέντρων για ξυλεία και καύση.


Αρκετοί επισκέπτες στα δάση συµβάλλουν στην ανάπτυξη του οικοτουρισµού και του αγροτουρισµού, αφού ελκύονται από τις φυσικές οµορφιές, τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ενώ αφήνουν τις πέντε αισθήσεις να τους ταξιδέψουν σε ένα φυσικό µαγευτικό κόσµο.

∆υστυχώς, οι κακές συνήθειες αρκετών επισκεπτών των δασών αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόµενα, και κυρίως οι πυρκαγιές, έχουν οδηγήσει στη µείωση κατά 5 εκατοµµύρια εκτάρια ετησίως των δασικών εκτάσεων στην Ε.Ε..

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας απώλειας δασών είναι ο δασικός τοµέας, ο οποίος το 2018, µε βάση στοιχεία που κατατέθηκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, απασχολεί πάνω από 2 εκατοµµύρια άτοµα στην Ε.Ε., ενώ πάνω από 1 εκατοµµύριο εργαζόµενοι ασχολούνται µε την κατασκευή ξύλινων επίπλων και την εκτύπωση χαρτιού.


Η ανθρώπινη παρέµβαση αλλά κυρίως η εξαγορά δασικής γης από ιδιώτες αποτελούν τα σοβαρότερα προβλήµατα στη διαχείριση και αξιοποίηση των δασών. 60% των δασικών ευρωπαϊκών εκτάσεων ανήκουν σε περισσότερους από 16 εκατοµµύρια ιδιώτες ιδιοκτήτες. Κάθε ιδιοκτήτης κατέχει κατά µέσο όρο 13 εκτάρια δασικής γης, ενώ το 14% της συνολικής δασικής έκτασης, που αντιστοιχεί στα 22 εκατοµµύρια εκτάρια, ανήκει σε τοπικές και περιφερειακές Αρχές.

Οι τοπικές Αρχές αλλά και τα κράτη γενικότερα οφείλουν να προωθούν φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές, αρχίζοντας από τη φύτευση δέντρων και την ανανέωση των δασικών περιοχών µε νέα δέντρα και φυτά.

Τα καµένα δέντρα απελευθερώνουν στην ατµόσφαιρα το διοξείδιο του άνθρακα που είχαν αποθηκεύσει µέσα τους, ενώ το καµένο ξύλο απελευθερώνει επικίνδυνους ρύπους στην ατµόσφαιρα. Οι φωτιές και οι πυρκαγιές συµβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας και η αποψίλωση των δασών απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να υποφέρουν από αναπνευστικά προβλήµατα.


Θα πρέπει λοιπόν να µάθουµε να αγαπάµε το πράσινο και να προστατεύουµε τα δάση, τα οποία δίνουν ζωή τόσο στον άνθρωπο όσο και στους µικροοργανισµούς που είναι σηµαντικοί για την ανθρώπινη επιβίωση.

* ∆ήµαρχος ∆ερύνειας

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.