Επιμένει η κυβέρνηση παρά τις ανησυχίες για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό

Από διαδικασία εξπρές θα περάσει την ερχόμενη εβδομάδα το Ταμείο Υδρογονανθράκων, αφού σήμερα Δευτέρα θα συζητηθεί στην Επιτροπή Οικονομικών και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Η κυβέρνηση επιμένει στην ψήφιση του νομοσχεδίου, παρά τις ανησυχίες που υπάρχουν μεταξύ των κομμάτων για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Μάλιστα το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην υιοθέτηση μικρού αριθμού τροπολογιών των κομμάτων, αφήνοντας όμως εκτός άλλες σημαντικές τροπολογίες που αφορούν τη διαχείριση των εσόδων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών έκανε αποδεκτή την αντικατάσταση του όρου «Δημοκρατία» με τον όρο «Κυπριακή Δημοκρατία», καθώς και την εισήγηση να ορίζει η Βουλή το ένα από τα τρία μέλη στην Επιτροπή Υπόδειξης.

Ωστόσο απέρριψε την εισήγηση όπως το Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων αναλάβει και τα έξοδα για τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων, αντί μόνο τα έσοδα, καθώς και την εισήγηση για αξιοποίηση των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες για σκοπούς αποπληρωμής του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ακόμη, το Υπουργείο Οικονομικών απέρριψε εισήγηση για την υιοθέτηση πρόσθετων ασφαλιστικών δικλίδων για σκοπούς αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τα άτομα τα οποία διορίζονται, καθώς και την εισήγηση για καθορισμό των απαιτήσεων για τη μακροπρόθεσμη επίδοση του Ταμείου μέσα από κανονισμούς που θα ψηφίζονται από τη Βουλή, αντί με διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών όπως προνοεί το νομοσχέδιο. Επιπρόσθετα, απορρίφθηκε εισήγηση όπως η αμοιβή του εκτελεστικού διευθυντή και του προσωπικού του Οργανισμού καθορίζεται με βάση τις κλίμακες των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης, απορρίφθηκε εισήγηση για την υποχρεωτική δημοσιοποίηση πληροφοριών όπως οι επενδύσεις και η διαχείριση του Ταμείου, αφού το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι ο εκάστοτε υπουργός πρέπει να έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγει ποιες πληροφορίες δημοσιοποιούνται και ποιες όχι.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Μας έχεις Like στο Facebook ;