Διαφάνεια, συμμετοχή, αποτελεσματικότητα


Του
Νικόλα Κυριακίδη*

 

Τα τελευταία χρόνια η εµπιστοσύνη των πολιτών στους θεσµούς της χώρας έχει καταρρακωθεί και γενικότερα διέπεται από µεγάλο βαθµό δυσπιστίας. Οι αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες, οι συχνές αναφορές σε αλισβερίσι µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων και τα φαινόµενα διαφθοράς που βλέπουν συχνά-πυκνά το φως της δηµοσιότητας έχουν δηµιουργήσει ένα δικαιολογηµένο αίσθηµα έλλειψης εµπιστοσύνης, το οποίο αποτυπώνεται και σε κατά καιρούς δηµοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας. ∆εν είναι τυχαίο που υπό αυτές τις συνθήκες το ενδιαφέρον των πολιτών για τα κοινά µειώνεται διαρκώς. Η λύση δεν µπορεί να είναι άλλη από την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυπριακή Βουλή έχει µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναδείξει τις δράσεις που υλοποιεί καθηµερινά, ικανοποιώντας παράλληλα και µία σηµαντική απαίτηση των πολιτών. Η ευκαιρία αυτή προκύπτει από το ισχυρό αίτηµα των πολιτών οι συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών να µεταδίδονται σε ζωντανή µετάδοση. Όπως προκύπτει από έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία IMR/Πανεπιστήµιο Λευκωσίας για λογαριασµό της Zenox Public Affairs, µε δείγµα 1.000 άτοµα, το 86% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ των ζωντανών µεταδόσεων των συνεδριών, όπως άλλωστε γίνεται και σε αρκετές άλλες χώρες εδώ και καιρό. Το συγκεκριµένο αίτηµα γίνεται ακόµα πιο ισχυρό στις νεότερες ηλικιακές οµάδες, όπου το ποσοστό αγγίζει το 93%. Έχοντας υπόψη την απουσία των νέων από τις εκλογικές αναµετρήσεις των τελευταίων χρόνων και την αυξανόµενη µη συµµετοχή τους στα κοινά, γίνεται αντιληπτό πως τέτοιου είδους στοχευµένες ενέργειες µόνο θετικό αποτέλεσµα µπορεί να έχουν.

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα θεωρούν πως µε αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις θα υλοποιούνται µε ταχύτερο ρυθµό και η ενηµέρωση θα είναι πιο έγκαιρη. Εµείς θα προσθέταµε και πιο έγκυρη, αφού τα τελευταία χρόνια, λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ΜΜΕ, έχει περιοριστεί η κάλυψη των συνεδριών των Επιτροπών και συνήθως αυτό που µεταδίδεται είναι οι δηλώσεις που γίνονται µε το πέρας της συνεδρίασης.

Αν το δούµε και από την πλευρά της Βουλής όµως, και πάλι µπορεί να υπάρξουν θετικές συνέργειες από µία τέτοια εξέλιξη. Μπορεί για παράδειγµα να αυξηθεί η παρουσία και η συµµετοχή των βουλευτών στις συνεδρίες των Επιτροπών. Όλοι γνωρίζουµε πως σε αρκετές περιπτώσεις η απαρτία στις Επιτροπές είναι οριακή, επειδή πολλές φορές οι βουλευτές έχουν αρκετές ταυτόχρονες υποχρεώσεις. Επίσης, οι πολίτες αισιοδοξούν πως µε αυτόν τον τρόπο οι πολιτικοί θα αναλαµβάνουν την ευθύνη των λεγόµενων και των πράξεών τους, αφού θα νιώθουν ότι τα όσα θα λένε θα µπορεί να τα ακούσει ο οποιοσδήποτε.

Φρονούµε επίσης πως η ζωντανή µετάδοση των συζητήσεων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την ουσιαστική συµµετοχή στα πολιτικά τεκταινόµενα. Στα πλαίσια της έρευνας, µόλις ένα ποσοστό 6% των πολιτών απάντησε πως εµπιστεύεται απόλυτα τη νοµοθετική εξουσία. Το 39% απάντησε πως «µάλλον την εµπιστεύεται», ενώ το 31% απάντησε πως «µάλλον δεν την εµπιστεύεται» και το 24% πως «δεν την εµπιστεύεται καθόλου».

Τέλος, κι αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, τα τελευταία χρόνια γίναµε µάρτυρες αρκετών άσχηµων και σε κάποιες περιπτώσεις αισχρών συµπεριφορών σε συνεδρίες της Βουλής. Από µη κόσµια συµπεριφορά µέχρι ύβρεις και σεξιστικά υπονοούµενα. Φαινόµενα που δεν παρατηρούµε στις συνεδρίες της Ολοµέλειας. Μήπως αν οι συνεδρίες των επιτροπών µεταδίδονταν ζωντανά, θα ήταν ένα αποτρεπτικό εργαλείο για τέτοιου είδους συµπεριφορές, όσο απογοητευτικό κι αν αυτό ακούγεται;

Αντιλαµβανόµαστε ότι η ζωντανή µετάδοση των Επιτροπών συνεπάγεται κάποιο επιπρόσθετο κόστος, αλλά είµαστε σίγουροι πως µπορούν να εξευρεθούν τα σχετικά κονδύλια µε δεδοµένο ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής των Αντιπροσώπων για το 2022 προβλέπει δαπάνες ύψους €31,5 εκατ., ενώ για τα έτη 2023 και 2024 τα ανώτατα όρια ανέρχονται στα €32 εκατ. και €32,6 εκατ. αντίστοιχα.

Σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες οι συνεδρίες των Επιτροπών µεταδίδονται ζωντανά εδώ και χρόνια. Ας µη µείνουµε ουραγοί για ακόµα µία φορά από τη στιγµή που το συγκεκριµένο ζήτηµα αποτελεί µάλιστα λαϊκή απαίτηση.

* Συνιδρυτής της Zenox Public Affairs

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.