Διαφωνούν με Γενικό Ελεγκτή ΟΑΥ και ΟΚΥπΥ – Τα οικονομικά του τομέα της Υγείας δεν κινδυνεύουν

  • ∆εν συµµερίζονται τις ανησυχίες του Γενικού Ελεγκτή για «πλήρη εκτροχιασµό» της Υγείας εξαιτίας των οικονοµικών τους
  • Απόθεµα περίπου €300 εκατοµµυρίων ευρώ έχει ο ΟΑΥ. Πολύ µικρό αναµένεται το έλλειµµα για το 2022 και θα καλυφτεί από το απόθεµα
  • Ο ισχυρισµός ότι οι καταχρήσεις οφείλονται εξ ολοκλήρου για την αύξηση των δαπανών δεν ευσταθεί, λέει ο Α. Τρόπης
  • Στα €4 εκατοµµύρια το λειτουργικό έλλειµµα του ΟΚΥπΥ
  • Ο ΟΚΥπΥ προγραµµατίζει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 200 εκ. για υποδοµές, εξοπλισµό, ανακαινίσεις κ.α. την επόµενη τριετία

Του Ειρηναίου Πίττα

Η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προς τη Βουλή για τα οικονοµικά δεδοµένα του τοµέα της Υγείας στην Κύπρο, στην οποία κάνει εκ νέου λόγο για «πλήρη εκτροχιασµό», αλλά και η συζήτηση του προϋπολογισµού για το 2022 φέρνει και πάλι στο προσκήνιο ανησυχίες σε σχέση µε την οικονοµική βιωσιµότητα του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και κατ’ επέκταση του Γενικού Συστήµατος Υγείας (ΓεΣΥ) από τη µια, και από την άλλη του Οργανισµού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και κατ’ επέκταση των δηµοσίων νοσηλευτηρίων.

ΟΑΥ: Τα οικονοµικά του Οργανισµού δεν κινδυνεύουν

Κληθείς να απαντήσει κατά πόσον ο ΟΑΥ συµµερίζεται τις ανησυχίες του Γενικού Ελεγκτή, ο Άγγελος Τρόπης, Ανώτερος Λειτουργός του ΟΑΥ τόνισε εµφατικά ότι τα οικονοµικά του Οργανισµού δεν κινδυνεύουν σε καµία περίπτωση. Όπως είπε ο ΟΑΥ έχει πλεονάσµατα και απόθεµα περίπου €300 εκατοµµυρίων, συνεπώς όποια µικρά ελλείµµατα προκύψουν, «αν προκύψουν», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τότε υπάρχουν τα αποθεµατικά για να καλυφτούν.

Σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2022, ο κ. Τρόπης παραδέχτηκε ότι στο προσχέδιο που κατατέθηκε προκύπτει έλλειµµα περίπου €50 εκατοµµυρίων. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Οικονοµικών προβλέπει αυξηµένες εισφορές, οι οποίες δεν λήφθηκαν υπόψη, συνεπώς το έλλειµµα ίσως να µην υπάρχει καν. Εξήγησε ότι, στον προϋπολογισµό για το 2022 ο ΟΑΥ προβλέπει έσοδα €1,370 εκατοµµύρια και έξοδα €1,419 εκατοµµύρια. Το Υπουργείο Οικονοµικών όµως, στις επικαιροποιηµένες του προβλέψεις για τις εισφορές, σηµειώνει ότι τα έσοδα θα είναι έως και €48 εκατοµµύρια περισσότερα, συνεπώς, όπως είπε, το έλλειµµα θα είναι εξαιρετικά µικρό.

Σε σχέση µε το αίτηµα του ΟΑΥ προς την κυβέρνηση για επιπρόσθετη στήριξη €40 εκατοµµυρίων, σε βάθος τριετίας, ο κ. Τρόπης επισήµανε ότι το κονδύλι περιλαµβάνεται και αιτιολογείται στον επερχόµενο προϋπολογισµό και θα εξεταστεί στα πλαίσιά του.

Οι αυξηµένες δαπάνες δεν οφείλονται αποκλειστικά στις καταχρήσεις

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές για καταχρήσεις, ο ανώτερος λειτουργός του ΟΑΥ επισήµανε ότι όντως υπάρχουν ως ένα σηµείο, ωστόσο επισήµανε πως ο ισχυρισµός ότι η αύξηση των δαπανών οφείλεται αποκλειστικά στις καταχρήσεις δεν τεκµηριώνεται.

Όπως ανέφερε, στις αυξηµένες δαπάνες συνέβαλαν για παράδειγµα το γεγονός ότι το ΓεΣΥ είναι ακόµα στα αρχικά του στάδια συνεπώς δεν υπάρχει σταθερότητα, αλλά και η πανδηµία. Εν αντιθέσει, µε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο οποίος στην επιστολή του προς τη Βουλή, αναφέρει ότι «η προβολή της πανδηµίας ως άλλοθι για τα όποια προβλήµατα στον ΟΑΥ δεν τεκµηριώνεται», ο κ. Τρόπης σηµείωσε ότι η πανδηµία «οπωσδήποτε έπληξε τον ΟΑΥ». Εξήγησε ότι οι απώλειες του Οργανισµού υπολογίζονται συνολικά σε περίπου €240 εκατοµµύρια, «120 από την αποφαση αναστολής εισφορών για τρεις µήνες, από την εφαρµογή αυξηµένων συντελεστών και άλλα 120 από την ύφεση στην οικονοµία». Σηµείωσε περαιτέρω ότι οι πληρωµές του ΟΑΥ προς τον ΟΚΥπΥ µόνο για περιστατικά που αφορούν την πανδηµία είναι πάνω από €30 εκατοµµύρια.

Αναφερόµενος στη µελέτη του οίκου Mercer, στην οποία βασίζεται ο Γενικός Ελεγκτής επισήµανε πως είναι µια µελέτη που έγινε το 2013, και στην οποία δεν λαµβάνονται υπόψη διάφορα δεδοµένα που προέκυψαν µέχρι σήµερα. Σηµείωσε πως έχει ξεκινήσει νέα αναλογιστική µελέτη από άλλο οίκο που θα λαµβάνει υπόψη τα πραγµατικά δεδοµένα και τις συνθήκες που ισχύουν σήµερα, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί περί τα µέσα του επόµενου έτους.

Διάφορα µέτρα για περιορισµό των καταχρήσεων

Ο κ. Τρόπης σηµείωσε µεν ότι οι καταχρήσεις δεν οφείλονται εξ ολοκλήρου για τις αυξηµένες δαπάνες του Οργανισµού, ωστόσο παραδέχτηκε ότι είναι ένα πρόβληµα που αναγνωρίζεται και γίνονται προσπάθειες µε διάφορα µέτρα για περιορισµό του στον µέγιστο δυνατό βαθµό.

Ανάφερε αρχικά ότι εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι ενώ ταυτόχρονα, µε την πάροδο του χρόνου µπαίνουν διάφοροι περιορισµοί, γίνεται συχνή αναθεώρηση των δραστηριοτήτων και δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες προς τους παροχείς, σε συνεννόηση µε τις επιστηµονικές εταιρείες. Πρόσθεσε ότι πλέον ο ΟΑΥ δεν δείχνει ανοχή και επιβάλλει αυστηρές ποινές, ακόµα και αναστολή συµβάσεων.

Ιδιαίτερη µνεία έκανε στο σύστηµα πληροφορικής του ΓεΣΥ, µέσω του οποίου καταγράφονται όλα τα δεδοµένα, οι πράξεις και οι απαιτήσεις. Το σύστηµα, όπως είπε, χρησιµοποιείται για αναλύσεις και εντοπισµό καταχρήσεων ώστε να γίνονται και οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Έφερε επίσης ως παράδειγµα την αναθεώρηση του βραχυπρόθεσµου παραπεµπτικού σε ειδικούς ιατρούς, όπου οι επισκέψεις έγιναν από τρεις σε δύο. Περαιτέρω ανέφερε τις ενηµερωτικές εκστρατείες που οργανώνονται, για επιµόρφωση και των ασθενών για το θέµα καταχρήσεων, καθώς όπως είπε, καταχρήσεις δεν γίνονται µόνο από παρόχους αλλά και από δικαιούχους.

Ανάφερε επίσης, ότι ένας ακόµα σχεδιασµός που αναµένεται να λειτουργήσει θετικά για τα οικονοµικά του Οργανισµού, είναι η αλλαγή στον τρόπο αµοιβής των Προσωπικών Γιατρών. Σηµείωσε ότι οι διαβουλεύσεις έχουν ξεκινήσει την περασµένη εβδοµάδα και θα συνεχιστούν τους επόµενους µήνες ώστε να υπογραφούν νέες συµβάσεις που θα ισχύουν από την 1η Ιουνίου του 2022 και θα προβλέπουν αµοιβή περίπου 70% κατά κεφαλήν και 30% βάσει συγκεκριµένων δεικτών απόδοσης.

Σε διαδικασία διαµόρφωσης ο προϋπολογισµός του ΟΚΥπΥ

Ο προϋπολογισµός του ΟΚΥπΥ είναι ακόµα σε διαδικασία διαµόρφωσης, και σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο τύπου του Οργανισµού αυτός θα περιλαµβάνει πολλές κεφαλαιουχικές δαπάνες (υποδοµές, ανακαινίσεις, αναβαθµίσεις κλπ) για την επόµενη τριετία. Ο Χαράλαµπος Χαριλάου επισήµανε πως η διαµόρφωση του προϋπολογισµού γίνεται βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου που εκπονήθηκε. Σηµείωσε δε ότι αρκετά από τα έργα που προϋπολογίζονται είναι και στο Σχέδιο Ανάκαµψης.

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του ΟΚΥπΥ στα επόµενα τρία χρόνια θα δαπανηθούν 200 εκατοµµύρια ευρώ για αναβάθµιση κτηρίων και αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού.

Κληθείς να απαντήσει σχετικά µε το έλλειµµα του Οργανισµού, ο κ. Χαριλάου παρέπεµψε στην πρόσφατη δηµοσιογραφική διάσκεψη, όπου ο εκτελεστικός διευθυντής Χρίστης Λοϊζίδης ανέφερε πως το λειτουργικό έλλειµµα ανέρχεται περίπου στα €4 εκατοµµύρια.

Σηµειώνεται ότι η χορηγία του Υπουργείου Υγείας στον ΟΚΥπΥ για το 2022, προϋπολογίζεται στα €148 εκατοµµύρια, στα οποία περιλαµβάνονται και οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ) και οι δαπάνες για την ∆ηµόσια Υγεία.

Σε σχέση µε την επέκταση του ωραρίου των εξωτερικών ιατρείων, που πέραν της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών αναµένεται να φέρει και σηµαντικά έσοδα στον Οργανισµό, ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισµού επισήµανε πως ο διάλογος µε τις συντεχνίες συνεχίζεται.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy