Φορολογικές οφειλές ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες, προτίθεται να διαγράψει το Τμήμα Φορολογίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, παρά τις προσπάθειες και τα μέτρα που λήφθηκαν, διαπιστώθηκε πως οι συγκεκριμένες οφειλές δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθούν. Και αυτό γιατί είτε οι οφειλέτες απεβίωσαν, είτε οι εταιρείες έχουν πτωχεύσει ή έχουν διαγραφεί από τον Έφορο Εταιρειών.

Την ίδια ώρα, πολλές από τις οφειλές που θα διαγραφούν, δημιουργήθηκαν λόγω της επιβολής κατ’ εκτίμηση φορολογιών για χρέη που χρονολογούνται από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και για άλλες οφειλές που προέκυψαν από νομοθεσίες που έχουν καταργηθεί και για τις οποίες δεν έχουν γνώση οι φοροθέτες. Ήδη το Τμήμα Φορολογίας άρχισε να αποστέλλει στην Επιτροπή Διαγραφών αιτήματα για διαγραφή φορολογικών οφειλών.

Οπως αναφέρει ο «Φ», με αυτό τον τρόπο, το αρμόδιο τμήμα θα βάλει τάξη στα βιβλία του, για να αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος των φορολογικών οφειλών. Με το ξεκαθάρισμα των οφειλών, το τμήμα θα εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες για να εισπράξει οφειλές από φορολογούμενους, οι οποίοι τώρα αποφεύγουν να πληρώσουν.

Πάντως, μετά τη διαγραφή των οφειλών του ενός δισ., το Τμήμα θα έχει να εισπράττει ποσό €1,4 δισ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, βάσει της έκθεσης του Τμήματος Φορολογίας για την κατάσταση των φορολογικών οφειλών που αφορά το τρίτο τρίμηνο του 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), η οποία στάλθηκε στη Βουλή, συνολικά 178.012 φορολογούμενοι χρωστούν φόρους ύψους €2,4 δισ. Από αυτά, το €1,8 δισ. είναι οφειλές άμεσων φόρων και €590,7 εκατ. οφειλές για ΦΠΑ. Επίσης, το αμέσως απαιτητό ποσό για το οποίο δεν έχουν ληφθεί μέτρα ανέρχεται στα €531,5 εκατ. Από τις οφειλές των €2,4 δισ., ποσό €1,5 δισ. παρουσιάζουν προσωρινό ή μόνιμο κώλυμα και δυσκολίες στην είσπραξη.