Διαμεσολαβητές για οικογενειακές διαφορές με χρέωση από €200

• Ο νέος θεσμός της εξωδικαστικής διαδικασίας ενθαρρύνει τα εμπλεκόμενα μέρη να περιορίσουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις και αντιπαλότητες και να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις

Οι οικογενειακές διαφορές μπορούν πλέον να επιλύονται και με εξωδικαστική διαδικασία, με τη χρέωση για την κάθε περίπτωση να ξεκινά από τα 200 ευρώ και να αυξάνεται ανάλογα με το ύψος της διαφοράς.

Το νέο νομικό εργαλείο θεσπίστηκε με απόφαση της Βουλής από τον Απρίλιο, ενώ πρόσφατα κατατέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή και οι κανονισμοί οι οποίοι ρυθμίζουν το τέλος εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών, την αμοιβή διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης και την ειδική εκπαίδευση που απαιτείται για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση η οποία κατατέθηκε στη Βουλή, το νέο νομικό εργαλείο αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις στις σχέσεις μεταξύ γονέων και των ανήλικων τέκνων τους σε περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών. Σημειώνεται επίσης ότι μέσου του διορισμού διαμεσολαβητή τα εμπλεκόμενα μέρη ενθαρρύνονται, μέσω συναινετικών προσεγγίσεων, να περιορίσουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις και αντιπαλότητες και να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις για τη διευθέτηση των οικογενειακών τους διαφορών, που μπορεί να αφορούν διαφορά σε σχέση με γονική μέριμνα, διατροφή παιδιών, διατροφή συζύγων ή συμβίων και περιουσιακές σχέσεις συζύγων ή συμβίων. Ακόμη, ο θεσμός της διαμεσολάβησης εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην εξοικονόμηση του χρόνου που απαιτείται μέσω δικαστικών διαδικασιών, στον περιορισμό των εξόδων τόσο των εμπλεκόμενων μερών όσο και του κράτους, αποφορτίζοντας σημαντικά το δικαστικό σύστημα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή και οι οποίοι αναμένεται να συζητηθούν σύντομα σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών, η αμοιβή του διαμεσολαβητή καθορίζεται ως ακολούθως:

• 200 ευρώ ανά υπόθεση ανά διαμεσολαβητή, στην περίπτωση που το ύψος της διαφοράς, εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, δεν υπερβαίνει το ποσό των 3 χιλ. ευρώ.

• Ποσοστό 7% του ύψους της διαφοράς ανά υπόθεση ανά διαμεσολαβητή, στην περίπτωση που το ύψος της διαφοράς, εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, είναι πέραν των 3 χιλ. ευρώ, αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό των 10 χιλ. ευρώ.

• Ποσοστό 5% του ύψους της διαφοράς με ελάχιστη αμοιβή το ποσό των χιλίων ευρώ ανά υπόθεση ανά διαμεσολαβητή, στην περίπτωση που το ύψος της διαφοράς, εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, είναι πέραν των 10 χιλ. ευρώ, αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό των 50 χιλ. ευρώ.

• Ποσοστό 4% του ύψους της διαφοράς με ελάχιστη αμοιβή το ποσό των 3 χιλ. ευρώ ανά υπόθεση ανά διαμεσολαβητή, στην περίπτωση που το ύψος της διαφοράς, εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, είναι πέραν των 50 χιλ. ευρώ, αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 χιλ. ευρώ.

• Ποσοστό 3% του ύψους της διαφοράς με ελάχιστη αμοιβή το ποσό των 5 χιλ. ευρώ ανά υπόθεση ανά διαμεσολαβητή, στην περίπτωση που το ύψος της διαφοράς, εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, είναι πέραν των 100 χιλ. ευρώ, αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό των 500 χιλ. ευρώ.

• Ποσοστό 2% του ύψους της διαφοράς με ελάχιστη αμοιβή το ποσό των 16 χιλ. ευρώ ανά υπόθεση ανά διαμεσολαβητή, στην περίπτωση που το ύψος της διαφοράς, εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, υπερβαίνει το ποσό των 500 χιλ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται, η αμοιβή του διαμεσολαβητή καταβάλλεται από κοινού από τα δύο μέρη στη διαμεσολάβηση και κατ’ ισομοιρία, εκτός εάν ήθελε συμφωνηθεί διαφορετικά.

Αναφέρεται επίσης ότι για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών, ο διαμεσολαβητής παρακολουθεί ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής, διάρκειας 40 ωρών, το οποίο διοργανώνεται από αναγνωρισμένους από την αρμόδια Αρχή φορείς στη Δημοκρατία ή το εξωτερικό.

Ακόμη, αναφέρεται ότι για την εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών, οι διαμεσολαβητές καταβάλλουν τέλος εγγραφής στο υπουργείο, το ύψος του οποίου καθορίζεται στα 30 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, στο πλαίσιο της ετοιμασίας των κανονισμών το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στη διεξαγωγή ευρείας δημόσιας διαβούλευσης, στην οποίαν μετείχαν ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου και το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Αναφέρεται επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι στη διαβούλευση κλήθηκε να μετάσχει και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, εντούτοις δεν απέστειλε οποιεσδήποτε θέσεις/απόψεις.

 

 

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.