Διαπραγματευτής: Η παρατεταµένη απουσία συνοµιλιών επιβαρύνει συνεχώς µιαν ήδη πολύ βεβαρηµένη κατάσταση

Ο διαπραγματευτής για το Κυπριακό Μενέλαος Μενελάου παραχώρησε συνέντευξη στην δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ Ραλλή Παπαγεωργίου, Λευκωσία 7 Απριλίου 2023. ΚΥΠΕ/ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Εάν επαναρχίσουν συνοµιλίες, αυτές θα διεξαχθούν πάνω στη συµφωνηµένη βάση της ∆ιζωνικής, ∆ικοινοτικής Οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα

«Πέραν της διαπίστωσης των δυσκολιών θα πρέπει να επικεντρωθούµε σε αυτό που πρέπει να γίνει. Και να κάνουµε αυτά τα οποία είναι τουλάχιστον στο δικό µας χέρι»

«Είναι ζωτικής σηµασίας να διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις. Είναι το υπόβαθρο για να καλύψουµε την απόσταση που αποµένει και να φτάσουµε στον στρατηγικό στόχο της απελευθέρωσης και της επανένωσης»

 

Συνέντευξη στον Μιχάλη Μιχαήλ

Εφόσον καταστεί δυνατόν να επαναρχίσουν συνοµιλίες, αυτές θα διεξαχθούν πάνω στη συµφωνηµένη βάση της δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών, τονίζει στη συνέντευξή του στη «Χαραυγή» ο διαπραγµατευτής της ε/κυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου. Προσθέτει ότι είναι αδήριτη ανάγκη να συνεχιστούν οι συνοµιλίες από το σηµείο που σταµάτησαν στο Κραν Μοντανά εάν πρόκειται να υπάρξει δυνατότητα να καλυφθεί η απόσταση που αποµένει µέχρι το τέρµα. Σε ό,τι αφορά τις συγκλίσεις και κατά πόσον αυτές εξακολουθούν να ισχύουν, ο κ. Μενελάου είπε ότι οι συγκλίσεις είναι αναπόσπαστο µέρος του κεκτηµένου των συνοµιλιών και προσδίδουν απτή µορφή και περιεχόµενο σε αυτό που ονοµάζουµε δικοινοτική, διζωνική οµοσπονδία µε πολιτική ισότητα, µε µια κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα.

 

Συναντιέστε συχνά µε τον αντιπρόσωπο του Τ/κ ηγέτη, Εργκούν Ολγκούν. Ανεξάρτητα από τα θέµατα που συζητάτε, το κλίµα είναι καλό;

Οι συναντήσεις υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών γίνονται σε εβδοµαδιαία βάση, συνήθως διαδικτυακά και κάποιες µε φυσική παρουσία. Επί της ουσίας συνεχίζουν να υπάρχουν οι γνωστές δυσκολίες ως αποτέλεσµα του γεγονότος ότι οι θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι εκτός του πλαισίου λύσης που καθορίζουν τα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών. Σε διαπροσωπικό επίπεδο υπάρχει αµοιβαίος σεβασµός. Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζουµε την προσπάθεια.

Το ρωτάµε αυτό δεδοµένου ότι ενώ µέχρι ενός σηµείου οι δύο πλευρές συζητούσαν για συµφωνηµένη λύση στη βάση των ψηφισµάτων των Η.Ε., µετά το Κραν Μοντανά, στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση για λύση δύο κρατών που υιοθέτησε η τουρκική και η τ/κ πλευρά. Αυτή η αλλαγή δεν επηρέασε το κλίµα;

Είναι γεγονός ότι οι θέσεις της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς για «κυριαρχική ισότητα» και «ισότιµο διεθνές καθεστώς» που ισοδυναµούν µε λύση «δύο κρατών» συνεχίζουν να αποτελούν αξεπέραστο εµπόδιο στην προσπάθεια να δηµιουργηθεί ελπιδοφόρα προοπτική. Η παρατεταµένη απουσία διαδικασίας συνοµιλιών επιβαρύνει συνεχώς µιαν ήδη πολύ βεβαρηµένη κατάσταση.

Πέραν όµως της διαπίστωσης των δυσκολιών, θα πρέπει να επικεντρωθούµε σε αυτό που πρέπει να γίνει. Και να κάνουµε αυτά τα οποία είναι τουλάχιστον στο δικό µας χέρι. Λειτουργώντας πρωτοβουλιακά, αναζητώντας παράγοντες, οι οποίοι θα µπορούσαν να επενεργήσουν καταλυτικά για δηµιουργία αµοιβαία επωφελών συνθηκών για όλους τους εµπλεκόµενους, ενισχύοντας έτσι τις προϋποθέσεις για κινητικότητα. Αυτό κάνουµε και θα συνεχίσουµε να κάνουµε.

Υπάρχει ενδεχόµενο να επαναρχίσουν συνοµιλίες με δεδοµένο ότι οι δύο πλευρές δεν συµφωνούν ως προς τη βάση της λύσης;

Εφόσον καταστεί δυνατόν να επαναρχίσουν συνοµιλίες, αυτές θα διεξαχθούν πάνω στη συµφωνηµένη βάση της δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών. Αυτή είναι η θέση όλων -του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των άλλων εµπλεκοµένων στο Κυπριακό- πλην της Τουρκίας. Κατά πόσον οι θέσεις της τουρκικής πλευράς θα σεβαστούν αυτό το συµφωνηµένο πλαίσιο, το οποίο και η ίδια είχε αποδεχθεί, καθιστώντας έτσι εφικτή την επανέναρξη συνοµιλιών, είναι κάτι που θα φανεί στην πράξη.

∆εν µπορεί να αναµένεται να µετακινηθούν όλοι επειδή ένας δεν τηρεί τη δέσµευσή του. Ούτε τίθεται θέµα µέσης απόστασης µεταξύ οµοσπονδίας και «δύο κρατών». Το κοινό έδαφος είναι η οµοσπονδιακή λύση.

Η ε/κ πλευρά έχει τη θέση ότι οι συνοµιλίες πρέπει να επαναρχίσουν από το σηµείο που σταµάτησαν στο Κραν Μοντανά. Με την αλλαγή θέσης της άλλης πλευράς, δεν υπάρχει προοπτική για κάτι τέτοιο. Θα εμµείνει η ε/κ πλευρά σε αυτή τη θέση ή θα αναγκαστεί στο τέλος να µετακινηθεί;

Η θέση για επανέναρξη των συνοµιλιών από το σηµείο που σταµάτησαν στο Κραν Μοντανά έχει συγκεκριµένο στόχο. Να διαφυλαχθεί το κεκτηµένο των συνοµιλιών, το οποίο περιλαµβάνει τη βάση λύσης όπως ορίζεται στα ψηφίσµατα, τις συγκλίσεις οι οποίες έχουν επιτευχθεί, καθώς και τα έξι σηµεία τα οποία υπέβαλε ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ στο Κραν Μοντανά. Είναι αδήριτη ανάγκη να γίνει αυτό, εάν πρόκειται να υπάρξει δυνατότητα να καλυφθεί η απόσταση που αποµένει και να φτάσουµε µέχρι το τέρµα. Εµείς είµαστε και θα παραµείνουµε αταλάντευτα προσηλωµένοι σε αυτόν το στόχο.

Αναφερθήκατε στις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί. Μπορούμε να θεωρούμε ότι ισχύουν, δεδοµένου ότι η άλλη πλευρά δεν συνοµιλεί για ∆∆Ο;

Οι συγκλίσεις είναι αναπόσπαστο µέρος του κεκτηµένου των συνοµιλιών. Είναι αποτέλεσµα της ελεύθερης βούλησης των δύο πλευρών στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων. Προσδίδουν απτή µορφή και περιεχόµενο σε αυτό που ονοµάζουµε δικοινοτική, διζωνική οµοσπονδία µε πολιτική ισότητα, µε µια κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα. Ένα κράτος λειτουργικό που θα υπερβαίνει διαιρετικές ρυθµίσεις του παρελθόντος και θα δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενοποιητικών δυναµικών στη βάση πολιτικο-κοινωνικών συγκλίσεων.

Είναι ζωτικής σηµασίας να διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις. Είναι το υπόβαθρο για να καλύψουµε την απόσταση που αποµένει και να φτάσουµε στον στρατηγικό στόχο της απελευθέρωσης, της επανένωσης και της δηµιουργίας συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και ευηµερίας.

∆εν ξέρουµε τι γνωρίζετε εσείς, αλλά η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι ο διεθνής παράγοντας, η Ε.Ε., ο ΟΗΕ δεν «καίγονται» να επαναρχίσουν συνοµιλίες. Είναι σωστή αυτή η εντύπωση;

∆εν συµµερίζοµαι την αίσθηση ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από µέρους του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας. Θέλω να θυµίσω τις τρεις επισκέψεις εκ µέρους του Γ.Γ. του ΟΗΕ, από τον Βοηθό Γενικό Γραµµατέα, κύριο Μίροσλαβ Γιέντσα, τον περασµένο χρόνο και πρόσφατα την επίσκεψη της αναπληρώτριας Γενικής Γραµµατέα του ΟΗΕ, κυρίας Ρόζµαρι Ντικάρλο. Όπως και τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών στα σχετικά ψηφίσµατα που καλούν για επανέναρξη συνοµιλιών και για διορισµό απεσταλµένου του Γ.Γ. για το οποίο εµείς έχουµε εκφράσει την ετοιµότητά µας. Προς την ίδια κατεύθυνση έχει τοποθετηθεί και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζοντας την ετοιµότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει την προσπάθεια. Επιζητούµε και εργαζόµαστε για την όσο το δυνατόν πιο ενεργή εµπλοκή και συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µια νέα προσπάθεια υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών.

Βεβαίως, σε µια περίοδο ρευστότητας και αβεβαιότητας στην οποία υπάρχουν σοβαρές εστίες ανάφλεξης στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών ανταγωνισµών είναι φυσιολογικό να επικεντρώνεται η προσοχή στην πιο µεγάλη εικόνα. Όµως αυτή η διεθνής συγκυρία είναι και µια υπόµνηση για όλους τους εµπλεκόµενους στο Κυπριακό και για όσους έχουν ζωτικά συµφέροντα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου πως κάθε πρόβληµα που παραµένει σε εκκρεµότητα αποτελεί διαρκή κίνδυνο για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Η συνέχιση της εκκρεµότητας δεν είναι προς το συµφέρον κανενός.

Σας ανησυχούν τα όσα συµβαίνουν στην Αµµόχωστο, ιδιαίτερα µετά τις τελευταίες, σαφείς διακηρύξεις, ότι θα ανοίξει κι άλλο κοµµάτι της κλειστής πόλης, δεδοµένου ότι δεν υπήρξε καµιά ουσιαστική αντίδραση από τον διεθνή παράγοντα για το άνοιγµα που έκαναν το 2020;

Βεβαίως µας ανησυχούν. Για αυτό προβαίνουµε συνεχώς σε ενέργειες στο πολιτικο-διπλωµατικό πεδίο και για αυτό τόσο το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υιοθετήσει αποφάσεις, οι οποίες καλούν για τερµατισµό των παράνοµων ενεργειών, ζητούν την ανάκληση των παρανοµιών και τον πλήρη σεβασµό και την εφαρµογή των ψηφισµάτων 550 και 789.

Ο κίνδυνος νέων τετελεσµένων εξακολουθεί να είναι υπαρκτός. Και θα αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µέσω µιας συνολικής λύσης που θα επανενώνει τον τόπο και θα τον απαλλάσσει από την κατοχή. Για αυτό αναλαµβάνουµε και θα συνεχίσουµε τις πρωτοβουλίες µας για αναζωογόνηση της διαδικασίας συνοµιλιών.

Τέλος, συζητάτε µε τον κ. Ολγκούν το ενδεχόµενο διάνοιξης νέων οδοφραγµάτων; Συµπίπτουν κάπου τα σηµεία που θέλουν οι δύο πλευρές να ανοίξουν;

Όπως είναι γνωστό, λειτουργεί Τεχνική Επιτροπή για το θέµα των σηµείων διέλευσης, η οποία συζητά σχετικά θέµατα. Αυτή η συζήτηση µπορεί να περιλάβει και το ενδεχόµενο διάνοιξης νέων σηµείων διέλευσης στη βάση εισηγήσεων και των δύο πλευρών. Έχουµε κουβεντιάσει το θέµα ακροθιγώς. Αλλά δεν βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή στο σηµείο στο οποίο να έχει αρχίσει πιο συγκεκριµένη συζήτηση.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy