Διασπορά του κορωνοϊού δείχνουν τα λύματα της Λεμεσού

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού – ΝΗΡΕΑΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, σύναψαν τον Δεκέμβριο του 2020 συμφωνία συνεργασίας για τη μελέτη της παρουσίας του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Λεμεσού και για ανάπτυξη ενός εργαλείου για αξιόπιστη και έγκαιρη πρόβλεψη της εξάπλωσης της νόσου Covid-19.

Τα πρώτα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας είναι πολύ ενθαρρυντικά και αισιόδοξα. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια της συμφωνίας ΣΑΛΑ και Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 (γραφήματα 1 και 2) έδειξαν ότι:

(α) Θραύσματα του ιού από δύο γονίδια του ανιχνεύονται στα αστικά λύματα της ευρύτερης αστικής περιοχής Λεμεσού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021.

(β) Μέσα στον Φεβρουάριο του 2021, καταγράφεται μία στατιστικά σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως προκύπτει από τα δύο συνημμένα γραφήματα συνάδουν και συσχετίζονται με το βαθμό εξάπλωσης της νόσου τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη ενός παρατηρητηρίου/συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης στην περιοχή που εξυπηρετείται από το ΣΑΛΑ που θα μπορεί να ανταποκριθεί, όχι μόνο σε σχέση με τον ιό SARS-CoV-2, αλλά και σε άλλες επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων και βακτηρίων ανθεκτικών στην αντιβίωση.

Παράλληλα, ίσως η επιτήρηση των λυμάτων σε αγωγούς κοντά σε συγκεκριμένες δομές, όπως σχολεία, νοσηλευτήρια, σωφρονιστικά ιδρύματα κτλ. να αποτελέσει σημαντικό συμπληρωματικό και υποστηρικτικό εργαλείο στην ανάγκη διαρκούς λήψης κλινικών δειγμάτων από τους χώρους αυτούς.

ΣΑΛΑ και Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και η σύνδεση των κλασικών επιδημιολογικών δεδομένων με το παρατηρητήριο λυμάτων, θα μπορούσε να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην καλύτερη κατανόηση της πορείας της πανδημίας COVID-19 στη χώρα.

Η συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο ερευνητικό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του και της πολιτικής του για στήριξη της έρευνας και καινοτομίας και για προσφορά στην τοπική κοινωνία.

Το ΣΑΛΑ προτρέπει και άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς όπως στηρίξουν αυτή τη σημαντική προσπάθεια του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Γράφημα 1. Ημερήσιες συγκεντρώσεις του γενετικού δείκτη Ν2 του SARS-CoV-2, (log gene copies per litre – gc/L) στα λύματα του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων Μονής (Λεμεσός) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021

N2%20January February%202021

Γράφημα 2. Ημερήσιες συγκεντρώσεις του γενετικού δείκτη Ε του SARS-CoV-2, (log gene copies per litre – gc/L) στα λύματα του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων Μονής (Λεμεσός) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021

E%20January February%202021

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.