Μετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια, από τότε που συμφωνήθηκε ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) η τηλεφωνική διασυνδεσιμότητα, τέθηκε χθες σε ισχύ η διασύνδεση δικτύων κινητής τηλεφωνίας  για περιαγωγή στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτός αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνησης.

Αυτό ισχύει για πελάτες συμβολαίου καθώς επίσης και για πελάτες καρτοκινητής και των τριών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται από τους παρόχους  οτι οι συνδρομητές χρεώνονται εκτός του κανονικού τους πακέτου.

Παράδειγμα εάν βρίσκεστε σε κατάσταση περιαγωγής στις μη ελεγχόμενες απο την δημοκρατία περιοχές και θέλετε να καλέσετε σε κυπριακό αριθμό καλείτε +357 99ΧΧΧΧΧ ή 99ΧΧΧΧΧΧ ή 96ΧΧΧΧΧΧ ή 95ΧΧΧΧΧΧ  κλπ. Οι κλήσεις δηλαδή σε όλους τους κυπριακούς αριθμούς γίνονται κανονικά χωρίς οποιοδήποτε πρόθεμα.

Εάν θέλετε να καλέσετε σε συνδρομητή παρόχων που λειτουργούν στις κατεχόμενες περιοχές τότε βάζετε το πρόθεμα +90ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (αριθμός τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε)

Οι οδηγίες πιο κάτω για την υπηρεσία περιαγωγής,  αφορά την σύνδεση σε δίκτυα που λειτουργούν στα κατεχόμενα.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με συνδρομητή που έχει πάροχο του εταιρεία που λειτουργεί στα κατεχόμενα μπορείτε να το πράξετε καλώντας με πρόθεμα +90ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (αριθμός) και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ενόσω βρίσκεστε στο δίκτυο του παρόχου σας (cyta, epic, primetel, cablenet) είτε σε κατάσταση περιαγωγής στις μη ελεγχόμενες από την δημοκρατία περιοχές.

Κατά την επιστροφή  στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση περιοχές, συστήνεται όπως απενεργοποιηθεί η υπηρεσία για να  διασφαλιστεί η σύνδεση  με τον δικό σας πάροχο και δίκτυο ούτως ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ανεπιθύμητη χρέωση λόγω περιαγωγής.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν δεν ισχύει η περιαγωγή για συνδρομητές της Cablenet Mobile.

 

Πώς ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η υπηρεσία  για τους συνδρομητές:

  • Cytamobile – Vodafone 

Ενεργοποίηση: SMS στο 8000 με το λεκτικό ON ROA  ενόσω βρίσκεστε στο δίκτυο της cytamobile-vodafone

Απενεργοποίηση: SMS στο 8000 με το λεκτικό OFF ROA

Χρεώσεις:

Κλήσεις  (ανά λεπτό) SMS DATA
Εντός
Κύπρου
Προς

ΕΕ

Προς

λοιπές

χώρες

Λήψη
€0.29 €0,85 €0,85 €0,25 €0,035 €0,20/MB

 


  • epic
  1. Πατώντας *136# ενόσω βρίσκεστε στο δίκτυο της epic
  2. Από το μενού γίνεται επιλογή χρόνου σύνδεσης 6 ώρες, 24 ώρες, ή 2 ημέρες.
  3. H υπηρεσία απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πέρας του χρόνου που θα επιλέξετε εκτός αν πραγματοποιηθεί ανανέωση της υπηρεσίας πριν την λήξη του.

Χρεώσεις:

Κλήσεις  (ανά λεπτό) SMS DATA
Εντός
Κύπρου
Προς

ΕΕ

Προς

λοιπές

χώρες

Λήψη
€0.29 €1.07 €1.07 €0.20 €0.03 €0.25/MB

 


  • PrimeTel

Ενεργοποίηση: SMS στο 8133 με το λεκτικό T ON  ενόσω βρίσκεστε στο δίκτυο της PrimeTel

Απενεργοποίηση: SMS στο 8133 με το λεκτικό T OFF

Χρεώσεις:

Κλήσεις  (ανά λεπτό) SMS DATA
Εντός

Κύπρου

Προς

ΕΕ

Προς

λοιπές

χώρες

Λήψη
€0.29 €0,85 €0,85 €0.20 €0.03 €0.20/MB