Διάταγμα Υπουργού Γεωργίας για φορείς εκμετάλλευσης μη αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων

Στην έκδοση νέου διατάγματος που αφορά στην υποβολή ετήσιας έκθεσης, για μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων, προχώρησε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στο πλαίσιο των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2021, ο Υπουργός Γεωργίας ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν από τον Κανονισμό 6(1) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 έως 2021, εξέδωσε το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Ετήσια Έκθεση) Διάταγμα του 2022.

Με βάση τους εν λόγω Κανονισμούς οι φορείς εκμετάλλευσης μη αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων οφείλουν να υποβάλλουν ετήσια έκθεση.

Οι μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις αφορούν σε εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται διεργασίες άλεσης, κοσκίνισης, μεταφοράς, ανάμειξης, αποθήκευσης, συσκευασίας, ξήρανσης ή άλλης φυσικής κατεργασίας και μικρής ισχύος εγκαταστάσεις καύσης (< 1 MW).

Σημειώνεται ότι με βάση τους Κανονισμούς, οι φορείς εκμετάλλευσης μικρής ισχύος (< 1 MW) εγκαταστάσεων καύσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης.

Η ετήσια έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους από τους φορείς εκμετάλλευσης μη αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων και να περιλαμβάνει στοιχεία για το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Ετήσια Έκθεση) Διάταγμα του 2019 καταργείται.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.