Διαθέσιμες από σήμερα είναι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες διδακτορικού επιπέδου, για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε όλες τις επαρχίες και στα Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες και στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. http://www.cyscholarships.gov.cy

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή, 20 Μαρτίου του 2020.