Του Νίκου Χριστοδουλίδη*

Αμέσως μετά την εκλογή του και πριν την επανέναρξη των συνομιλιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επανειλημμένα στην ανάγκη δημιουργίας των προϋποθέσεων εκείνων που θα καθιστούσαν εφικτή την απευθείας επικοινωνία με την Τουρκία, ως η κατοχική δύναμη που κρατά το κλειδί της λύσης του Κυπριακού. Την ίδια ώρα η επίτευξη του στόχου αυτού θα μας επέτρεπε αυτό που διαχρονικά επιδιώκαμε, δηλαδή να συνομιλήσουμε για το Κυπριακό απευθείας με την Τουρκία για πρώτη φορά από το 1974.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο και προς εξυπηρέτηση και του στόχου της απευθείας επαφής με την Αγκυρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε με το διορισμό διαπραγματευτή της ε/κ κοινότητας. Η επίτευξη του στόχου αυτού κατέστη δυνατή με τη συμβολή της Ελλάδας που αποδέχθηκε τις συναντήσεις των διαπραγματευτών, παρόλο που ο δικός της ρόλος είναι σαφώς διαφορετικός από αυτόν της Τουρκίας, καθώς δεν είναι η Ελλάδα που είναι η κατοχική δύναμη στην Κύπρο και κατ’ επέκταση δεν έχει κάτι να δώσει.


Σε σχέση με τις πρόσφατες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι εμφανές, τόσο από δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων όσο και από συγκεκριμένα γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος, ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνονται για τη δήθεν προστασία των δικαιωμάτων των Τ/κ.

Το πλέον παράδοξο είναι πως το προβαλλόμενο επιχείρημα της Τουρκίας αναιρείται και από το γεγονός πως σε κανένα στάδιο της παρούσας διαδικασίας, είτε κατά τη συνομολόγηση του Κοινού Ανακοινωθέντος είτε κατά τη μετέπειτα ακολουθητέα διαδικασία, ηγέρθη είτε από την τουρκική πλευρά ή άλλο ενδιαφερόμενο μέρος πως ένα εκ των θεμάτων που θα απασχολούσαν το διάλογο θα ήταν η διαχείριση του φυσικού πλούτου εντός της ΑΟΖ της Δημοκρατίας.

Εξάλλου δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι τα δικαιώματα των Τ/κ συμπατριωτών μας, ως έχει αποδειχθεί και σε πολλές περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, με την ένταξή μας στην ΕΕ, είναι πλήρως διασφαλισμένα και κατοχυρωμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ηταν μάλιστα η Κυπριακή Δημοκρατία που διασφάλισε σε όσους Τ/κ το επιθυμούσαν, και παρά τις συνθήκες κατοχής, διαβατήρια της Δημοκρατίας ώστε να απολαμβάνουν ελεύθερα όπως και οι Ε/κ, δικαιωμάτων όπως της ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης στις χώρες της ΕΕ.

Μετά τις παράνομες τουρκικές ενέργειες εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθήνα και Λευκωσία, μέσα στο πλαίσιο του συνεχούς συντονισμού, έκριναν επιβεβλημένο όπως υπάρξει συνεργασία για λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς αντιμετώπιση και τερματισμό της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε και η πρόσφατη επίσκεψη στην Κύπρο του Πρωθυπουργού, καθώς και του ΥΠΕΞ της Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια των εδώ συζητήσεων συμφωνήθηκε, ανάμεσα σε άλλα, όπως η Ελλάδα προχωρήσει στην πραγματοποίηση του προγραμματισμένου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Τουρκία, και αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή για να μεταφέρει προς την Αγκυρα, εκ μέρους της Λευκωσίας, τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θέμα των υδρογονανθράκων. Εξάλλου, και αυτό είναι κάτι που ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που μπορεί να προβάλει και να υποστηρίξει τις θέσεις μας, όπως ακριβώς πρέπει και επιθυμούμε, προς την Τουρκία.

Σε σχέση με τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για το θέμα των υδρογονανθράκων, όπως αυτές διαβιβάσθηκαν στην Αθήνα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι είχαν συζητηθεί και στο Συμβούλιο Αρχηγών με τον Πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ της Ελλάδος, καθώς και στο Συμβούλιο Αρχηγών που είχε επακολουθήσει στις 18 Νοεμβρίου 2014. Η ε/κ πλευρά, παρά τη διακηρυγμένη πολιτική της βούληση για επίλυση του Κυπριακού, το συντομότερο δυνατό και πάνω στη σωστή και συμφωνημένη βάση, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις συνομιλίες υπό καθεστώς απειλών και ενόσω συνεχίζονται οι παράνομες τουρκικές προκλήσεις εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εν κατακλείδι και προς αποφυγή τυχόν παρερμηνειών που ενδεχομένως να προκύπτουν από εσκεμμένες δημόσιες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων για δήθεν συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας στο θέμα του φυσικού πλούτου της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και πως ο ρόλος της Αθήνας περιορίζεται στη διαβίβαση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας που ως κυρίαρχο κράτος λαμβάνει τις αποφάσεις που σχετίζονται με την άσκηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων με μόνο σκοπό το συμφέρον του τόπου και του λαού του.

*Κυβερνητικός Εκπρόσωπος