Διαβουλεύσεις ΟΑΥ με ΠΑΣΙΝ και νοσηλευτές

Έλα στο Google News

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να ενταχθούν στο ΓεΣΥ

 

Στη διαδικασία διαβούλευσης με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας βρίσκεται το Δ.Σ. του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών για να κωδικοποιήσει τις δραστηριότητες των νοσηλευτών και μαιών στην Κατ’ Οίκον Νοσηλευτική (Γενικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας) και Μαιευτική, οι οποίες θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Υγείας και της ένταξης των νοσηλευτών/μαιών τον Ιούνιο του 2020.

Με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας για τους νοσηλευτές και μαίες που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό, είτε αυτόνομα είτε μέσω των οργανισμών στους οποίους εργάζονται (π.χ. ΟΚΥπΥ, εταιρείες κατ’ οίκον φροντίδας), καλεί τα μέλη του όπως εμπλακούν καταθέτοντας απόψεις για τις προτεινόμενες δραστηριότητες οι οποίες θα αποζημιώνονται καθώς και για τα Σχέδια Κανονισμών που αφορούν στους Περί Γενικού Σχεδίου Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμούς του 2019, προστίθεται.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες καθώς και προτεινόμενα Σχέδια Κανονισμών του ΟΑΥ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΝΜ: https://cyna.org/cynmaconsult/
Ο Σύνδεσμος καταλήγοντας καλεί τα μέλη του όπως τα σχόλια και οι εισηγήσεις αποσταλούν μέχρι τις 17.12.2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο διάλογος μεταξύ ΟΑΥ και ΠΑΣΙΝ. Οι δύο πλευρές έχουν σχεδόν καθημερινές συναντήσεις σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία πριν την εφαρμογή της β΄ φάσης του ΓεΣΥ. Ωστόσο, όπως μας αναφέρθηκε, ακόμη δεν έχουν καταφέρει να γεφυρώσουν το χάσμα που αφορά στο οικονομικό ζήτημα των αποζημιώσεων.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.