Πρόταση ΑΚΕΛ για επιμήκυνση των χρονοδιαγραμμάτων στις εκποιήσεις

Δίχτυ προστασίας για δανειολήπτες και εγγυητές επιχειρεί να στήσει εκ νέου το ΑΚΕΛ, ενόψει των αλλαγών που δρομολογεί το Υπουργείο Οικονομικών για επίσπευση των εκποιήσεων και διευκόλυνση της πώλησης δανείων.

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε χθες στη Βουλή συνολικά τέσσερις προτάσεις νόμου οι οποίες στοχεύουν στην επιμήκυνση των χρονοδιαγραμμάτων όσον αφορά τις εκποιήσεις, αλλά και στην αποτελεσματική προστασία των εγγυητών.

Η πρώτη πρόταση στοχεύει στην επιμήκυνση της προθεσμίας εντός της οποίας ο ενυπόθηκος οφειλέτης οφείλει να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό προς τον ενυπόθηκο δανειστή, προκειμένου ο τελευταίος να μην προχωρήσει στην έναρξη της διαδικασίας εκποίησης, από τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία επίδοσης σχετικής ειδοποίησης που ισχύει σήμερα σε ενενήντα ημέρες, καθώς και την επιμήκυνση της προθεσμίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό, από τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία επίδοσης της νέας ειδοποίησης προς τον ενυπόθηκο οφειλέτη, που ισχύει σήμερα, σε ενενήντα ημέρες μετά την εν λόγω ημερομηνία. Με τον τρόπο αυτό το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις εκποιήσεις επιμηκύνεται κατά τουλάχιστον τέσσερις μήνες. Επίσης με την ίδια πρόταση νόμου το ΑΚΕΛ προτείνει όπως η επίδοση των ειδοποιήσεων για την πώληση ακινήτων (Μέρος VIA) γίνεται με διπλοσυστημένη επιστολή, αντί με απλή συστημένη επιστολή όπως ισχύει σήμερα.

Οι υπόλοιπες τρεις προτάσεις αφορούν την επέκταση της προστασίας των εγγυητών, στις νομοθεσίες που αφορούν τα Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής, τα Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών, τη διαδικασία πτώχευσης του πρωτοφειλέτη και το πλαίσιο για εκκαθάριση εταιρειών. Με βάση τις υφιστάμενες νομοθεσίες η προστασία η οποία παρέχεται προς τους εγγυητές αφορά αποκλειστικά και μόνο δάνεια τα οποία συνήφθησαν πριν από την ημερομηνία έναρξης του βασικού νόμου, δηλαδή πριν την 7η Μαΐου του 2015. Η πρόταση του ΑΚΕΛ στοχεύει στην επέκταση της προστασίας μέχρι έξι χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού νόμου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση η οποία συνοδεύει τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, «με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται να επεκταθεί η προστασία εγγυητή σύμφωνα με την οποία αφενός επιβάλλεται ότι για τον καθορισμό του ύψους των μηνιαίων δόσεων που καταβάλλει εγγυητής σε σχέση με τη σύμβαση εγγύησης, θα λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα διαβίωσής του, καθώς και οι μηνιαίες δόσεις που αυτός καταβάλλει για δικά του χρέη και αφετέρου δεν επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, ο πιστωτής να εκποιήσει την κύρια κατοικία του εγγυητή προς ικανοποίηση της αξίωσής του εναντίον του εγγυητή η οποία προκύπτει από σύμβαση εγγύησης». Τις τέσσερις προτάσεις νόμου υπογράφουν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης και τα τρία μέλη της ομάδας του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Οικονομικών, Στέφανος Στεφάνου, Άριστος Δαμιανού και Αντρέας Καυκαλιάς.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου