Διευκρινήσεις σχετικά με τις προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα, έδωσε εκπρόσωπος του Ταμείου σε άτυπη ενημέρωση σε δημοσιογράφους.

Το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι αν επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 2,2% του ΑΕΠ για το 2018 δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό και ως εκ τούτου δεν θα προκύψει ανάγκη για λήψη νέων μέτρων.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει συμφωνήσει στους συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους και στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου αυτοί να επιτευχθούν. Επανέλαβε, δε, ότι αν η Αθήνα αποτύχει στους στόχους του προγράμματος του ESM, υπάρχει δέσμευση από τους Ευρωπαίους ότι θα συνεχιστεί η πρόσβαση της Ελλάδας στις δόσεις του ESM και οι στόχοι θα επανεξεταστούν.