Πολίτες χωρών-μελών της Κοινοπολιτείας που ζουν επί δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δεν έχουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πολυετή διαμονή τους, θα μπορούν πλέον να υποβάλουν δωρεάν αίτηση για την απόκτηση των εγγράφων αυτών.

Το μέτρο που ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών στο Λονδίνο ονομάζεται «Πρόγραμμα Windrush». Παίρνει το όνομά του από τη λεγόμενη «γενιά του Windrush», του υπερωκεάνιου πλοίου που μετέφερε στις βρετανικές ακτές τα πρώτα μαζικά κύματα μεταναστών από την Καραϊβική τη δεκαετία του 1950.

Πολλά μέλη αυτής της γενιάς υποχρεώθηκαν, όπως αποκαλύφθηκε, από τις βρετανικές αρχές να επιστρέψουν στις νησιωτικές χώρες καταγωγής τους ή ταλαιπωρήθηκαν επί δεκαετίες λόγω έλλειψης επισήμων εγγράφων να πιστοποιούν το καθεστώς τους.

Το λεγόμενο «σκάνδαλο της γενιάς του Windrush» έχει προκαλέσει αλλαγές στους κανόνες που διέπουν την αξιολόγηση του δικαιώματος διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο για μετανάστες προηγούμενων δεκαετιών.

Με βάση το Πρόγραμμα Windrush οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν δωρεάν ακόμα και αίτηση για απόκτηση βρετανικής υπηκοότητας.

Οι πολίτες που δικαιούνται να υπαχθούν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:
πολίτες της Κοινοπολιτείας, όπως Κύπριοι, που έχουν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973 ή που έχουν δικαίωμα διαμονής
τέκνο πολίτη της Κοινοπολιτείας που εγκαταστάθηκε στη χώρα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973, εφόσον έχει γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή έχει έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ηλικία των 18
άτομο οποιασδήποτε εθνικότητας που έχει εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1988 και είναι σήμερα εγκατεστημένο στη χώρα.

Καθοδήγηση για τους ενδιαφερόμενους Κύπριους παρέχεται στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών (στην αγγλική): https://www.gov.uk/guidance/windrush-scheme