Διευκρίνιση Υπουργείου Εργασίας για εκθέσεις από εγκεκριμένους λογιστές για τα Ειδικά ΣχέδιαΗ Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από 13 μέχρι 30 Ιουνίου 2020, μπορεί να υπογράφεται, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και από μη ανεξάρτητους εγκεκριμένους Λογιστές που εργοδοτούνται ή συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις.