Έχει διευθετηθεί το 60% των ραντεβού για εμβολιασμούς για άνω των 74 ετών

Ðïëßôåò åìâïëéÜæïíôáé ìå ôï åìâüëéï êáôÜ ôïõ COVID-19, Ëåõêùóßá 16 Öåâñïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Μέχρι στιγμής έχει διευθετηθεί το 60% των ραντεβού που διατέθηκαν από σήμερα το πρωί για τα άτομα 74 ετών και πάνω.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, στα πλείστα Κέντρα Εμβολιασμού τα ραντεβού έχουν συμπληρωθεί. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα ραντεβού για την Κρατική Έκθεση στην Λευκωσία και το Σπύρος Κυπριανού στην Λεμεσό.

Στις 9.00 σήμερα το πρωί άνοιξε η Πύλη Εμβολιασμού για 9.096 ραντεβού για εμβολιασμό των ανθρώπων ηλικίας 74 ετών και άνω, για τα Κέντρα Εμβολιασμού που λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.