Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών: Μονοπώλιο το Cypra στο αγελαδινό κρέας ..με άδεια του κράτους

Λειτουργεί κανονικά το σφαγείο Cypra, δήλωσε στον Άστρα ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης.

Σε ότι αφορά τον διορισμό της διυπουργικής επιτροπής, ο κ. Πίπης είπε ότι δόθηκαν οδηγίες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη σύσταση αυτής της επιτροπής με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργία του σφαγείου και της παροχή κρέατος στην αγορά.

Το σφαγείο Cypra, σημείωσε ο κ. Πίπης έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, αφού διαθέτει το 80% της κατανάλωσης, ενώ είναι μονοπώλιο όσον αφορά την παροχή αγελαδινού κρέατος, μετά από άδεια του κράτους.

Σημειώνοντας ότι το Σαββατοκυρίακο δεν εργάστηκε το σφαγείο, ο κ. Πίπης διαβεβαίωσε ότι γίνονται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και για τα εργασιακά θέματα από το υπουργείο Εργασίας και τα υγειονομικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.