Νέα έδρα Παθολογικής Ογκολογίας δημιουργείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με χορηγία της Τράπεζας Κύπρου, ενώ συνεχίζεται η λειτουργία της Έδρας στη Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία ιδρύθηκε το 2000. Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε στις 21 Ιανουαρίου 2019, από τον Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον κ. Μιχάλη Περσιάνη, Διευθυντή Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων Τράπεζας Κύπρου.

Σε σχετική δήλωσή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε ότι «η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο είναι το κατεξοχήν ερευνητικό ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα, αναδεικνύει έμπρακτα την αναγνώριση του έργου το οποίο επιτελεί το ίδρυμα από τον μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό οργανισμό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Περσιάνης δήλωσε ότι ευελπιστεί στη συνέχιση της συνεργασίας των δύο μερών, καθώς και στην επέκτασή της και σε άλλους τομείς πέραν των χρηματοδοτούμενων Εδρών του Πανεπιστημίου Κύπρου από την Τράπεζα Κύπρου.