Η Δήμητρα Επενδυτική αναλαμβάνει τα ηνία στην Ελληνική, αφού μετά την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας το ποσοστό της θα αυξηθεί πέραν του 20,1%, σε σχέση με 10,1% που κατέχει σήμερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες, η Ελληνική προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 150 εκατ. ευρώ, με τιμή εγγραφής 0,70 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 100 εκατ. ευρώ θα είναι μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υπάρχοντες μετόχους («δικαιώματα προτίμησης»).

Όπως σημειώνεται η Ελληνική έχει υπογράψει συμφωνία εγγραφής μετοχών, (share subscription agreement) με τη Δήμητρα Επενδυτική για μέχρι 72,28 εκατ. ευρώ. «Δυνάμει της συμφωνίας εγγραφής μετοχών η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησής της κατά τον πρώτο γύρο προσφοράς σε όλους τους μετόχους», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται επίσης ότι «στο βαθμό που μετοχές δεν θα αποκτηθούν από άλλους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης η Τράπεζα έχει συμφωνήσει να διαθέσει στη Δήμητρα τέτοιο αριθμό πρόσθετων μετοχών που χρειάζονται, ούτως ώστε η Δήμητρα να έχει συνολική μετοχική συμμετοχή όχι λιγότερη από 20.1% κατά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου».

Αναφέρεται ακόμη ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο (της Ελληνικής) δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετές μετοχές που δεν θα αποκτηθούν με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, για συνολικό ποσό μέχρι 72.28 εκατ. ευρώ (που συμπεριλαμβάνει και το ποσό που αφορά τις υπόλοιπες μετοχές που θα αποκτήσει η Δήμητρα με την Αύξηση Κεφαλαίου».

«Η Αύξηση Κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Εταιρεία (Ελληνική) να διατηρεί το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) και το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πέραν του 13.7% και 16.0%, αντίστοιχα, οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια μέσω της δημιουργίας κεφαλαίων οργανικά», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου