Δήμος Λευκωσίας: Οι αποφάσεις για στήριξη των επιχειρήσεων

Μειώσεις ή και απαλλαγές φορολογιών, τελών, αδειών και ενοικίων, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας σε πρόσφατη συνεδρία του, με στόχο να στηρίξει τις επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID-19.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι σε πρόσφατη συνεδρία του αποφάσισε μειώσεις ή και απαλλαγές στα τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων (με εξαίρεση τα οικιστικά υποστατικά στα οποία θα επιβληθεί η ίδια χρέωση με το προηγούμενο έτος), και Τέλη Επαγγελματικής Άδειας και Δικαιώματα για τη Διατήρηση / Χρήση  Επαγγελματικών  Υποστατικών.

Οι μειώσεις αφορούν επιχειρήσεις και επαγγελματικά υποστατικά κατά κατηγορία όπως φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που επισυνάπτεται, οι οποίες είχαν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, βάσει των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις και τα επαγγελματικά υποστατικά έχουν διαχωριστεί σε τέσσερεις ομάδες βάση της περιόδου αναστολής των εργασιών τους.

Επισυνάπτεται αναλυτικά ο πίνακας για την παροχή ενιαίων μειώσεων φορολογιών / τελών

Ο Δήμος Λευκωσίας για διευκόλυνση των επιχειρήσεων θα αποστείλει τα τιμολόγια με τις σχετικές μειώσεις με βάση τον εγκεκριμένο πίνακα με στόχο την αποφυγή ενστάσεων και συνωστισμού στα γραφεία.

Την απαλλαγή καταβολής ενοικίων/τελών άδειας χρήσης για τα επαγγελματικά υποστατικά δημοτικής ιδιοκτησίας / διαχείρισης, τα οποία ανέστειλαν πλήρως τη λειτουργία τους κατά την περίοδο ισχύος των κυβερνητικών διαταγμάτων που σχετίζονται με τον Κορνωνοϊού Covid-19.

Στους κατόχους άδειας πλανοδιοπώλησης στην Υπαίθρια Αγορά της Κυριακής (Παζαράκι) αντί χρηματικής απαλλαγής / επιστροφής ποσού να δοθεί παράταση της ισχύος της άδειας συμμετοχής τους για όση περίοδο ήταν  απαγορευμένη η λειτουργία υπαίθριων αγορών για περίοδο 1 μηνός θα επιτρέπει στους πλανοδιοπώλες να συμμετέχουν στη διοργάνωση για 1 μήνα επιπλέον χωρίς την καταβολή τέλους και αναστολή  της μηνιαίας χρέωσης για υποάδεια υπαίθριας εστίασης για όσο χρονικό διάστημα τα επηρεαζόμενα υποστατικά παραμένουν κλειστά λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊου.

Πιο συγκεκριμένα, για την περίοδο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 να μην υπάρξει οποιαδήποτε χρέωση  τελών υποάδειας υπαίθριας εστίασης και από την 1η Αυγούστου 2020 να υπάρξει κανονική χρέωση τελών υποάδειας υπαίθριας εστίασης για τα υποστατικά που θα λειτουργήσουν.