Δήμος Πάφου: Λήψη μέτρων για τις επικίνδυνες οικοδομές – Τι αποφασίστηκε

Με πρώτιστη προτεραιότητα τη δημόσια ασφάλεια, ο Δήμος Πάφου προχωρεί στη λήψη μέτρων εντός των αρμοδιοτήτων του που ορίζει η νομοθεσία για την άρση της επικινδυνότητας οικοδομών και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο της καταλληλότητας των οικοδομών από πλευράς στατικής επάρκειας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, στην τελευταία συνεδρία του, το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη σε διεξοδική εξέταση της κατάστασης στην πόλη σε σχέση με τις επικίνδυνες οικοδομές υπό το φως των περιστατικών κατάρρευσης μερών οικοδομών ιδιωτικής ιδιοκτησίας στην οδό Νίκου Αντωνιάδη και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, παρά τα Δημοτικά Μπάνια.

Αξιολογώντας τα τεχνικά δεδομένα που τέθηκαν ενώπιον του και βασιζόμενο στις συμβουλές/απόψεις των νομικών συνεργατών του Δήμου, το Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με κατά το δυνατό επείγουσα διαδικασία σε σχέση με εννέα περιπτώσεις οικοδομών οι οποίες στα τρία περίπου τελευταία χρόνια παρουσίασαν δείγματα επικινδυνότητας ή/και ακαταλληλότητας ως προς τη χρήση και την κατοίκηση.

Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν δρομολογηθεί μέτρα που εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, τα οποία προβλέπουν μεταξύ άλλων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εμπλεκομένων ιδιοκτητών την επιβολή εφάπαξ διοικητικού προστίμου μέχρι €10.000 και προστίμου μέχρι €200 για κάθε ημέρα εξακολούθησης της μη συμμόρφωσης.

Για τρεις από τις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, προωθείται η έκδοση διατάγματος για εκκένωση των οικοδομών, ενώ για πέντε από αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τους τελευταίους 3 – 18 μήνες διαδικασία άρσης της επικινδυνότητας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Περαιτέρω, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος ζητήσει από την Ένωση Δήμων Κύπρου την ανάληψη προσπάθειας για τροποποίηση της ελλιπούς και εκ των πραγμάτων αναποτελεσματικής νομοθεσίας που διέπει τον έλεγχο των δημόσιας χρήσης οικοδομών ώστε να θεσμοθετηθεί ο τακτικός και αυστηρός έλεγχος της καταλληλότητας των οικοδομών μετά από συγκεκριμένο όριο (λ.χ. 30 χρόνια και άνω) με ζητούμενο την εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας σε τακτά διαστήματα.

Με στόχο την επίσπευση και εντατικοποίηση του ελέγχου καταλληλότητας παλαιών οικοδομών που παρουσιάζουν εμφανή εξωτερικά προβλήματα, αποφασίστηκε η ενίσχυση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών με Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών υπό καθεστώς εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για 24 μήνες, στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής. Προς τούτο, ζητήθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος η σχετική έγκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.