Δημόσια διαβούλευση για απαγόρευση χρήσης χημικών ουσιών PFAS σε πυροσβεστικούς αφρούς

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.

Δημόσια διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την απαγόρευση της χρήσης Υπερφθοριωμένων και Πολυφθοριωμένων Αλκυλιωμένων χημικών ουσιών (Perfluoroalkylsubstances – PFAS) σε πυροσβεστικούς αφρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επηρεαζόμενους βιομήχανους, εισαγωγείς, διανομείς καθώς και τις ενδιαφερόμενες Οργανώσεις ή επιστημονικές ομάδες ότι μπορούν να υποβληθούν σχόλια ή δεδομένα επί της πρότασης περιορισμού έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Όπως αναφέρεται, οι PFAS είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και έμμονες χημικές ουσίες, παραμένουν δηλαδή στο περιβάλλον περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χημική ουσία και συσσωρεύονται σε έμβια όντα και στον άνθρωπο, προκαλώντας τοξικές επιδράσεις.

Αναφέρεται επίσης ότι ορισμένες ουσίες PFAS είναι τοξικές για την αναπαραγωγή και μπορούν να βλάψουν την ανάπτυξη των εμβρύων, άλλες μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, ενώ για κάποιες υπάρχει υπόνοια ότι παρεμβαίνουν στο ενδοκρινικό (ορμονικό) σύστημα του ανθρώπου. Είναι σημαντικό, όπως προστίθεται, να ελαχιστοποιηθεί η απελευθέρωση τέτοιων ουσιών στο έδαφος και στο πόσιμο νερό, για να μειωθεί η πιθανότητα μιας μελλοντικής μη αναστρέψιμης βλάβης.

Στην ανακοίνωση του ΓΤΠ σημειώνεται πως ο περιορισμός θα απαγορεύσει την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση όλων των PFAS σε αφρώδη υλικά πυρόσβεσης σε μεταβατικές περιόδους, οι οποίες θα δώσουν χρόνο στη βιομηχανία να αντικαταστήσει τους αφρούς που περιέχουν PFAS, χωρίς να διακυβεύεται η πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων τους.

Προστίθεται πως κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων, όσοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αφρώδη υλικά με βάση τις PFAS, πρέπει να διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των εκλύσεων στο περιβάλλον. Οι αφροί που έχουν λήξει και τυχόν απόβλητα πρέπει επίσης να απορρίπτονται κατάλληλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΤΠ, η Πρόταση, καθώς και τα όποια στοιχεία υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) με τελικό στόχο να ετοιμαστεί και να ενταχθεί νέος περιορισμός στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (αρ. 1907/2006/ΕΚ).

Επιπλέον, αναφέρεται πως πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες ιστοσελίδες: https://echa.europa.eu/el/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas, https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/el/why-we-care-about-forever-chemicals-and-why-you-should-too.

Αναφέρεται επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχόλια και δεδομένα σχετικά με τα εκτιμώμενα κοινωνικοοικονομικά κόστη, τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων καθώς και πληροφορίες για τυχόν εναλλακτικές των PFAS χημικές ουσίες μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του ECHA: https://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/69104/term.

Προστίθεται πως περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορούν να δοθούν από τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.