Δημόσια διαβούλευση πραγματοποιεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για τα Σχέδια Κανονισμών για το ΓεΣΥ που αφορούν πρώτον στα εργαστήρια, και δεύτερον στους φαρμακοποιούς, στα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα υγειονομικά είδη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΟΑΥ σκοποί των κανονισμών για τα εργαστήρια είναι μεταξύ άλλων ο καθορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από εργαστήρια, εξαιρουμένων εκείνων που διενεργούνται στα πλαίσια ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, της αμοιβής, της διαδικασίας εγγραφής στο Σύστημα, της σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό, και της τήρησης αρχείου από τα εργαστήρια.

Για τα υπόλοιπα, αποτελεί σκοπός των κανονισμών, μεταξύ άλλων, ο καθορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, της αμοιβής, της διαδικασίας εγγραφής στο Σύστημα, της σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό, της τήρησης αρχείου και των άλλων υποχρεώσεων των φαρμακοποιών.

Γραπτές απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018 στη διεύθυνση Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22 875021 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hio@gesy.org.cy.