Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Αυτοκαταναλωτές

fotovoltaika

Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Αυτοκαταναλωτές, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Αυγούστου ανακοινώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα σχόλια θα πρέπει να υποβληθούν στο Σχετικό Έντυπο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, το Σχέδιο ετοιμάστηκε για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων προνοιών του Νόμου N.107(I)/2022, «Ο Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022», αλλά και για απλοποίηση ορισμένων διαδικασιών σε σχέση με το σχέδιο, το οποίο είναι σε ισχύ σήμερα με τίτλο «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για ιδία Κατανάλωση».

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι κύριες αλλαγές του σχεδίου όσον αφορά το Net Metering είναι ότι καταργείται η υποβολή διαστασιολόγησης για συστήματα κάτω από 4.16 kW, αυξάνεται η ισχύς στα μονοφασικά συστήματα από 4.16kW στα 5,2 kW με την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, ενώ παραμένει το 100% της ετήσιας κατανάλωσης για συστήματα πέραν των 4.16 kW (έχει ήδη τροποποιηθεί το υφιστάμενο Σχέδιο).

Όσον αφορά το Net-Billing καταργείται η μέγιστη ισχύς του ΦΒ με βάση την ετήσια κατανάλωση (Παραμένουν μόνο οι τεχνικοί περιορισμοί και το γενικό όριο του 1MW από τα 8ΜW που ήταν το παλιό), θα μπορούν να συμμετέχουν μεγαλύτερα συστήματα από 1MW στην Αγορά Ηλεκτρισμού, ενώ εισάγεται πρόνοια για αποζημίωση της πλεονάζουσας ενέργειας μέχρι και 20% σε σχέση με την εισαγμένη ενέργεια.

Αναφέρεται επίσης ότι σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να έχει έσοδα πέραν από το 20% (περίσσιας ενέργειας), αυτό θα επιτρέπεται μόνο μέσω της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Σε σχέση με το Virtual Net-Metering, εισάγεται νέα κατηγορία για οινοποιητικές επιχειρήσεις, ενώ αυξήθηκε το όριο και για τους Γεωργούς μέχρι 100 kW (από 20 kW).

Επίσης, εισάγεται νέα κατηγορία, το VirtualNet-Billing, που προνοεί 150 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε επιλέξιμου δικαιούχου, Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο, 50 kW για τις στρατιωτικές μονάδες και 20 kW για όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές.

Τέλος το Υπουργείο σημειώνει ότι το Σχέδιο δύναται να καταργηθεί, κατόπιν ρυθμιστικών αποφάσεων της ΡΑΕΚ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας https://energy.gov.cy/.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.