Δημόσια Εκτεθειμένα Πρόσωπα καλούνται να υποβάλουν δήλωση περιουσιακών στοιχείων ως τέλος Αυγούστου

Το Τριμελές Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 29 Ιουλίου αποφάσισε όπως εκδοθεί ανακοίνωση με την οποία καλεί τα Δημόσια Εκτεθειμένα Πρόσωπα, τα οποία έχουν υποχρέωση και δεν έχουν υποβάλει μέχρι τώρα τη Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων τους, να την υποβάλουν μέχρι 31 Αυγούστου 2022.

Σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρεται στην ανακοίνωση την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, θα εφαρμοστούν οι πρόνοιες του άρθρου 9 των περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμοι του 2004 έως 2017.

Το άρθρο προβλέπει την επιβολή, από το Τριμελές Συμβούλιο στον αξιωματούχο ή Δημόσια Εκτεθειμένο Πρόσωπο που παραλείπει να υποβάλει εντός της καθορισμένης προθεσμίας τη Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων, χρηματικού προστίμου ύψους μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) και μέχρι εκατόν ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράλειψης.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.