Δημοσιεύτηκε το νέο διάταγμα του Υπ. Υγείας – Τι ισχύει για κρούσματα και στενές επαφές στις βουλευτικές εκλογές

Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου παραθέτει συνέντευξη Τύπου, για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τη στρατηγική αποκλιμάκωσης των μέτρων κατά της πανδημίας, στο Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, Κύπρος.

Το τελικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου με αριθμό 19 δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε σε ισχύ.

Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2021, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

“Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, και

Eπειδή, λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα για την προστασία της δημόσιας υγείας, για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και ότι μέχρι την 25η Μαΐου 2021, ποσοστό 50,4% έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου και ποσοστό 23,7% ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό σχήμα, ενώ ταυτόχρονα, από τις 14 Μαΐου 2021 μέχρι και τις 25 Μαΐου 2021 καταγράφηκαν 1,348 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων καθημερινά κυμαίνεται μεταξύ 100 έως 130 ασθενών την ημέρα και δεδομένου ότι κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν 11 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19, καθώς και ότι το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, κυμαίνεται κοντά στο 0,5%, ισχύουν οι ακόλουθοι Κανονισμοί για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 19) του 2021.

2.1  Ο Κανονισμός 2.2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 17) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται, με ισχύ από τις 29 Μαΐου 2021, ως ακολούθως:

«(α) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 01.00 π.μ. μέχρι και τις 05.00 π.μ., εξαιρουμένων των ακολούθων περιπτώσεων:

(i)     Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας, με την κατοχή του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα, στο παρόν Διάταγμα,

(ii)   μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά,

(iii)  μετάβαση για σκοπούς αδήριτης ανάγκης για παροχή επείγουσας βοήθειας σε πρόσωπα     που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν, και

(iv)   αντιπροσώπων κομμάτων, υποψηφίων Βουλευτών, παρατηρητών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσώπου για σκοπούς της εκλογικής διαδικασίας των Βουλευτικών Εκλογών της 30ής Μαΐου 2021:

Νοείται ότι, όλα τα πρόσωπα φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, για σκοπούς ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές,».

2.2  Ο Κανονισμός 2.22 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 17) του 2021, τροποποιείται με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος της πρώτης επιφύλαξης και την αντικατάστασή της με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, κατά την  30ή Μαΐου 2021 πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας αποτελούν στενές επαφές προσώπων που έχουν προσβληθεί με την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να εξέλθουν του χώρου περιορισμού τους αποκλειστικά και μόνο για μετάβαση στο εκλογικό κέντρο για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους:»,

2.3  Ο Κανονισμός 2.23 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 17) του 2021, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)  Με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού και την αντικατάστασή της με κόμμα, και

(β)   με την προσθήκη, αμέσως μετά της παραγράφου (β) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):

«(γ) ανεξαρτήτως των προνοιών των παραγράφων (α) και (β), κατά την 30ή Μαΐου 2021, επιτρέπεται η επίσκεψη εξουσιοδοτημένων από τον Γενικό Έφορο Εκλογών λειτουργών, καθώς και μελών της Αστυνομίας Κύπρου σε υποστατικό που διαμένουν πρόσωπα που νοσούν με την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και νοουμένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν συμπεριληφθεί στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο, δυνάμει των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 2021.».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy