Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Υγείας απέστειλε στις 7 Ιανουαρίου η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) ζητώντας ίση μεταχείριση των εργαζομένων, σχετικά με τις αποκοπές των Δημοσίων Υπαλλήλων, για το ΓΕΣΥ και την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΑΣΔΥΚ αναφέρει ότι στην επιστολή της σημειώνει ότι από τον Μάρτιο του 2019, όταν θα ξεκινήσει να αποκόπτεται από το μισθό όλων των μισθωτών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, ποσοστό 1,7% για το ΓΕΣΥ, θα συνεχίσει να αποκόπτεται επιπλέον το ποσοστό 1,5% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το οποίο καταβάλλουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι.

«Έτσι, το ολικό ποσοστό εισφοράς των δημοσίων υπαλλήλων στο σύστημα υγείας θα ανέλθει στο 3.2%, τη στιγμή που οι συνολικές αποκοπές/εισφορές για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, θα είναι 1,7% και για τους εργοδότες 1,85%», προσθέτει.

Όπως αναφέρει «σε αυτή την περίπτωση, οι αποκοπές για το ΓΕΣΥ και την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από τους Δημόσιους Υπαλλήλους θα είναι οι ψηλότερες από κάθε άλλη ομάδα, περιλαμβανομένων και των εργοδοτών, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο συνθήκες άνισης μεταχείρισης», για να προσθέσει ότι «το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας».

Η ΑΣΔΥΚ ζητά από τους δύο Υπουργούς όπως εξετάσουν άμεσα το θέμα της πληρωμής εισφορών των Δημοσίων Υπαλλήλων για το ΓΕΣΥ και την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, έτσι ώστε αυτή να συνάδει με τις εισφορές των υπόλοιπων εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι η επιστολή της ΑΣΔΥΚ έχει κοινοποιηθεί στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Υγείας, Νομικών, και Εργασίας.